Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Näst högsta nivån hittills på inköpschefsindex för industrin

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 08:54
Vy över Centralbron i Stockholm med Riddarholmen till vänster och Gamla stan till höger Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT /

Inköpschefsindexet för industrin steg till 69,1 i april och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Det framgår av färsk statistik från Silf/Swedbank.

Konjunkturmätaren Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. 

– Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Rekordnivåer

Samtliga delindex i PMI-total steg i april där orderingång och leveranstider nådde nya rekordnivåer. Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till den månatliga ökningen i PMI-total följt av produktion, leveranstider och sysselsättning.

Index för planerad produktion noterades till 75,3 i april och visar på en tilltagande optimism i industrin att öka produktionen det närmaste halvåret. Störningar i den globala handeln och brist på insatsvaror förefaller ännu inte ha påverkat industriföretagens produktionsplaner även om faran inte är över.

– Prisindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 89,7 i april från 85,2 i mars, vilket är den högsta nivån på 26 år. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och leveransstörningar har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentpriserna, påpekar Jörgen Kennemar.

Fakta

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Undersökningen gjordes mellan 12–26 april


Dela sidan:
Skriv ut: