Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nämndeman la ut selfie från rättssal: ”Nu ska vi sätta dit buset”

Nyheter
Publicerad: 2023-05-17 14:04
Stockholms tingsrätt. Foto: Eric Tagesson

Strax innan huvudförhandlingen skulle börja lade nämndemannen ut en bild på sig själv, inifrån en rättssal, med bildtexten ”Nu ska vi sätta dit buset”.
Nu slår tingsrätten fast att publiceringen varit ägnad att rubba förtroendet för hennes opartiskhet i det aktuella målet – och därmed gjort henne jävig.
Det innebär att målet får tas om till hösten.
– Det är uppenbart att nämndemanasystemet i sin nuvarande form inte fungerar. Samma fel uppreppas återkommande vilket gör att man på goda grunder kan ifrågasätta utbildningen av nämndemän och om huruvida de politiska partierna som skall utse nämndemän, säger den tilltalades försvarare, Mark Safaryan till Dagens Juridik.

I fredags slutet av förra veckan hölls huvudförhandling i ett mål om våldsamt motstånd vid Stockholms tingsrätt. Rätten bestod av en tingsnotarie och tre nämndemän.

När huvudförhandling avslutats och rätten hållit överläggning får tingsrätten reda på att en av nämndemännen, samma dag som huvudförhandling hölls i målet, lagt ut en selfie på Facebook – tagen i ”en förmodad rättssal”. Som bildtext hade hon skrivit ”Nu ska vi sätta dit buset” följt av en emoji med tummen upp.

Skulle delta i sex förhandlingar

I ett färskt beslut som Dagens Juridik tagit del av står att läsa att inlägget lades ut samma dag som tingsrätten skulle hålla ”brottmålsting” med huvudförhandlingar i sex olika brottmål där nämndemannen deltog.

Först i måndags kom inlägget till tingsrättens kännedom. Dagen därpå beslutade domstolen att ex officio pröva frågan om jäv – och sätta en annan nämndeman i hennes ställe.

Nämndemannen var jävig

Nu slår tingsrätten fast att nämndemannens inlägg ”ger intryck av att hon i viss mån, redan innan brottmålstinget påbörjades, har tagit ställning till skuldfrågan i aktuella mål”. Detta mot bakgrund av att inlägget tycks ha publicerat strax före att huvudförhandlingen skulle inledas samt att selfien togs inne i rättssalen och ”med särskilt beaktande av tillhörande bildtext”.

Oavsett om nämndemannen haft någon given personlig övertygelse i målet eller inte anses det, enligt tingsrätten, föreligga sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hennes opartiskhet i det aktuella målet – jäv föreligger därför. Detta innebär att huvudförhandlingen måste tas om.

Dagens Juridik har varit i kontakt med den åtalades advokat, Mark Safaryan. Han är mycket kritisk.

Mark Safaryan, advokat.

– Jag fick nyss information från Stockholms tingsrätt om att förhandlingen kommer att tas om i mitten av september. Det är uppenbart att nämndemannasystemet i sin nuvarande form inte fungerar. Samma fel upprepas återkommande vilket gör att man på goda grunder kan ifrågasätta utbildningen av nämndemän och om huruvida de politiska partierna som skall utse nämndemän.


Dela sidan:
Skriv ut: