Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Myndigheter samverkar – för att upptäcka våld i nära relationer

Nyheter
Publicerad: 2019-06-10 14:45
Foto: Anders Wiklund / TT

I en ny satsning ska nu fyra myndigheter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen samverka för att bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna har nu tagit fram en gemensam handlingsplan för att stärka samarbete med att upptäcka våld i nära relationer.

Tre punkter

– Centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot allmänheten ska medverka till att upptäcka våld i nära relationer. Det kan till exempel innebära att anställda ställer frågor om våld och informerar om och hänvisar våldsutsatta och våldsutövare till samhällets stöd och hjälp, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

Det är på tre punkter som samarbetet riktar in sig:
– Rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser.
– Information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande.
– Att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer.

Samhällsproblem
Foto: Jessica Gow / TT

Bakgrunden till satsningen är, skriver Socialstyrelsen, är att våld i nära relationer är ett samhällsproblem.

– Både män och kvinnor utsätts för våld, i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Det vanligaste är dock att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner.

De, kvinnorna, utsätts vidare oftare för upprepat och mer allvarligt våld.

– Barn är särskilt sårbara när våld förekommer i familjen eller i nära relationer. I så kallat hedersrelaterat våld är såväl flickor/kvinnor som pojkar/män utsatta för ett kollektivt förtryck, även om det framför allt är flickor och kvinnor som drabbas.

Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag som omfattar perioden 2019–2021.

– Det är ett ansvar för hela samhället att försöka förhindra och begränsa våld i nära relationer. Samverkan kring tidigare upptäckt är en nyckelfaktor i ett sådant arbete, skriver Socialstyrelsen.


Dela sidan:
Skriv ut: