Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Myndighet dröjde 18 månader med att kalla till anställningsintervju

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 10:30
JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Lantmäteriet får allvarlig JO-kritik för sin hantering av ett anställningsärende.
Enligt Justitieombudsmannen står det klart att myndigheten inte följt ett beslut från Statens överklagandenämnd och dessutom dröjt 18 månader med att kalla mannen som sökt jobbet till intervju.

En man JO-anmälde Lantmäteriet och inkom med synpunkter på myndighetens handläggning av ett anställningsärende där han sökt jobb vid myndighetens kontor i Visby – men nekats detta. Han kom sedan att överklaga beslutet till Statens överklagandenämnd, som beslutade att ärendet skulle återförvisas till Lantmäteriet samt att han skulle kallas till intervju där.

Det skulle dock dröja två år innan Lantmäteriet kallade honom till intervju och kallelsen till samma intervju skickades dessutom till fel adress, vilket gjorde att mannen fick kallelsen efter att tiden för intervjun passerats. Han fick inte heller någon ny intervjutid utan myndigheten anställde istället samma person som tidigare.

Kritiseras av JO

Lantmäteriets har till JO uppgett att handläggningen av ärendet brustit på flera punkter, vilket myndigheten beklagar. Myndigheten konstaterar vidare att en enskild chef underlåtit att följa instruktionerna från HR-avdelningen, vilket bidragit till att hanteringen av ärendet dragit ut på tiden.

Justitieombudsmannen konstaterar i sitt beslut att myndigheter måste respektera, och rätta sig efter, överinstansers beslut. I detta fall har överklagandenämndens beslut inte bara inneburit en formell skyldighet för myndigheten att kalla mannen till intervju, utan också att se till att ”beslutsunderlaget i ärendet kompletterades innan ett nytt beslut fattades”.

Enligt JO borde handläggningen ha återupptagits snabbare – och mannen borde ha erbjudits en ny tid för intervju. Mot bakgrund av vad som framkommit kritiseras Lantmäteriet för att inte ha följt beslutet från överklagande nämnden samt för sin bristfälliga hantering av överklagandet.


Dela sidan:
Skriv ut: