Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mor och dotter döms efter olaglig försäljning av hyreslägenheter

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 11:24
Foto:TT

Mor och dotter döms i dag av Stockholms tingsrätt till ett år och fem månaders fängelse, respektive ett år och sju månader för grovt brott mot jordabalken. De ska ha sålt och förmedlat minst 40 svarta lägenhetskontrakt runt om i Stockholm och gjort en ”betydande vinning”, enligt domen.

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål gällande omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter. I målet har de två huvudtilltalade, en mor och dotter, åtalats för omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter i Stockholm under en tvåårsperiod mellan 2017 och våren 2019.

Modern döms för ett fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet och tolv fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för förmedling av bostadslägenhet, omfattande ett totalt belopp om 8 935 000 kronor, till fängelse ett år och fem månader.

Modern döms även att betala till staten utge 717 500 kronor såsom förverkat utbyte av brott. Av beloppet ska 100 000 kronor utges solidariskt med dottern. Modern ska även betala 7 miljoner kronor till målsäganden.

Dottern döms för 16 fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för förmedling av bostadslägenhet, omfattande ett totalt belopp om 7 995 000 kronor, till fängelse ett år och sju månader.

Dottern ska även till staten betala 400 000 kronor såsom förverkat utbyte av brott. Av beloppet ska 100 000 kronor utges solidariskt med modern. Dottern ska även betala drygt 6 miljoner kronor till målsäganden.

Näringsförbud

”Som tingsrätten funnit har deras verksamhet utgjort en yrkesmässigt bedriven svart handel med lägenheter i stor omfattning och där betydande belopp betalats som ersättning för lägenheterna. Det råder inte någon tvekan om att den olagliga förmedlingsverksamhet som N.N och X.X har bedrivit påtagligt har kränkt det intresse som straffbestämmelsen är avsedd att skydda, dvs. att upprätthålla den lagstadgade ordningen för upplåtelse av bostadslägenheter”, skriver tingsrätten i domen.

Brotten har med hänsyn till dessa omständigheter bedömts som grova. De huvudtilltalade har även meddelats näringsförbud i tre år.

Även om de huvudtilltalade har uppburit en del av ersättningen för de säljande hyresgästernas räkning är det enligt tingsrätten klarlagt att de har gjort en betydande egen vinning.

De har i vissa fall dömts att betala tillbaka den ersättning som de mottagit till köparna av hyreslägenheterna, målsägandena (enligt ovan), och i vissa fall ska de betala ett belopp motsvarande deras vinning till staten såsom förverkat utbyte av brott.

Åtal som ogillas

I målet har även ett stort antal personer åtalats för att ha sålt sina hyreslägenheter genom de huvudtilltalades förmedlingsverksamhet. I samtliga dessa fall har åtalen ogillats. I ett par fall är anledningen till det att åklagaren inte bevisat att de tilltalade har begärt ersättning för att överlåta hyresrätterna.

I huvuddelen av fallen är dock skälet till att åtalen ogillats att brotten inte bedömts som grova och att de därför är preskriberade. De tilltalade har dock i dessa fall ändå dömts att betala tillbaka den ersättning som de tagit emot.

Huvudförhandling i målet pågick under 21 dagar mellan den 18 januari och den 10 mars 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: