Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Modernare HD arbetar hårt med ökande måltillströmning

Nyheter
Publicerad: 2023-02-22 10:11
Foto: Carl Johan Erikson

Antalet inkomna mål till Högsta domstolen fortsätter att öka stadigt.
Under förra året inkom nästan 8 500 mål – och frågan är hur många fler mål domstolen klarar av att avgöra innan man behöver bli fler justitieråd.

Som ett led i försöket att bli mer tillgänglig och kommunikativ bjöd Högsta domstolen under tisdagen in till pressträff för att berätta om året som gått. I inbjudan utlovades ”nedslag i vissa mer uppmärksammade rättsfall som behandlades i domstolen under 2022” samt även ”information om olika nyheter hänförliga till verksamheten”. Pressträffen förväntades pågå ”i någon timme”.

Tillställningen var inte direkt sprakande, men väl intressant.

Vi kan vänta oss en mer kommunikativ Högsta domstol i framtiden. Planerna på att anställa någon form av presskontakt är långt framskridna, kommande avgöranden ska presenteras på hemsidan några dagar i förväg. Kanske ska man också Twittra ut den informationen. Med betoning på kanske.

Domstolen har också tagit åt sig av de synpunkter och idéer som kommit upp under fokusgruppsseminarier med aktörer från bland annat media och juristbranschen. Detta i syfte att skriva ännu bättre avgöranden och öka informationen om och tillgängligheten till dem.

Målen blir fler och fler

Pressträffen innehöll också hårdare fakta. Måltillströmningen till HD fortsätter att öka stadigt. Under förra året inkom 8 477 mål jämfört med 8 113 under 2021. År 2018 var samma siffra 6 206. Samtidigt minskade antalet meddelade prövningstillstånd, från 151 under 2021 till 127 under 2022. Detsamma gäller för antalet prejudikat, som minskade från från 101 till 95.

Den ökade måltillströmningen leder till hård arbetsbörda för justitieråden och domstolschefen Anders Eka underströk vikten av att resurserna används på rätt sätt. Att skriva annat än standardformuleringar vid beslut att inte meddela prövningstillstånd är kanske inte rätt sätt, om man ska tro Eka och de övriga justitieråden på plats.

I somras gick Högsta domstolen till regeringen och föreslog att pensionerade justitieråd ska kunna förordnas att tillfälligt tjänstgöra i både HD och HFD i större utsträckning än idag. I dagsläget är detta endast möjligt om ett ordinarie justitieråde är frånvarande på grund av sjukdom eller ”därmed jämförlig omständighet”. 
Domstolen vill nu att den möjligheten ges även om det finns ett behov av resurser på grund av att ett eller flera stora mål slukar mycket tid från flera justitieråd alternativt när det uppstår ett glapp mellan det att ett justitieråd lämnar domstolarna och ett nytt tillträder sin tjänst.

Hur många mål klarar HD av?

I dagsläget består Högsta domstolen av 16 justitieråd, varav två kontinuerligt tjänstgör i lagrådet.

Det finns inga tecken på att måltillströmningen till domstolen kommer att minska – och frågan blir därför hur många inkommande mål HD klarar av innan man behöver bli fler?

Uppdatering: Dagen efter pressträffen lät Högsta domstolen att man nu kommer att Twittra information om kommande avgöranden.


Dela sidan:
Skriv ut: