Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Modebloggare förbjuds skicka vilseledande sms om krisskydd

Nyheter
Publicerad: 2022-09-06 12:53
Foto: Fredrik Sandberg /SCANPIX

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder både företaget Dennis M och företagaren bakom att använda sig av påståendena ”viktigt meddelande” och ”nödlager” vid marknadsföring av utrustning för hemberedskap och för överlevnad i naturen.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Medierapporteringen kring invasionen har varit omfattande och många har känt en stor oro när omvärldsläget förändras. 

Strax efter inledningen av invasionen, i mars 2022, registrerade en modebloggare domänen krisskydd.se där det framgår att bolaget säljer utrustning för hemberedskap och för överlevnad i naturen.

Marknadsföringsmetoden bestod i sms som har skickats till konsumenter. 

Flera anmälningar

Konsumentverket har efter detta tagit emot flera anmälningar där det framgått att konsumenter som inte har abonnerat på den aktuella webbplatsen har mottagit smsen. 

Smsen inledde med ”Viktigt meddelande” och varnade därefter konsumenterna för att nödlagren höll på att ta slut och att det var dags att beställa ”ditt krispaket nu!”

Av anmälningarna har det framgått att konsumenter upplevt en oro när de mottagit smsen, att de trodde att smsen kom från en myndighet och att smsen utgjorde ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA). 

Konsumentverket valde därefter att öppna ett tillsynsärende mot bolaget. 

7 000 konsumenter har nåtts

Bolaget har i yttrande uppgett att de aktuella smsen har skickats mellan den 10 och den 13 mars 2022. Vidare har bolaget uppgett att 7 000 konsumenter har mottagit smsen och att det endast är konsumenter som abonnerar på den aktuella hemsidan som mottagit smsen. 

KO noterar i sitt föreläggande mot bolaget likheten med SOS Alarms SMSutskick av VMA som vanligtvis brukar inledas med texten ”viktigt meddelandetill allmänheten”. 

Av smsen framgår dessutom att avsändaren är Krisskydd samtidigt som bolagets namn inte framgår. Avsändaren Krisskydd påminner om informationssidan krisinformation och tillsammans med innehållet i smsen ger namnet Krisskydd intryck av att smsen har skickats från en myndighet. 

”I bolagets sms används även ordet ”nödlager”vilket ytterligare förstärker intrycket av att smsen kommer från en myndighet med ansvar för ett nödlager vid en kris”, skriver KO.

Enligt KO ska mottagarna av marknadsföring lätt kunna identifiera den som står bakom budskapet och därmed också kunna nå denne. KO anser att avsändaren av smsen inte framgår tillräckligt tydligt av marknadsföringen. 

Vilseledande

KO anser sammantaget att den aktuella marknadsföringen är vilseledande och eftersom marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är den dessutom otillbörlig.

Modebloggaren är för närvarande ensam styrelseledamot och verkställande direktör för bolaget och får anses ha sådant bestämmande inflytande över bolagets verksamhet att han kan anses ha personligt ansvar för bristerna i marknadsföringen. 

”Inledningsvis konstaterar KO att det saknas särskilda skäl att inte förena förbudet medvite. Den aktuella marknadsföringen har spelat på konsumenters oro och rädsla för en krissituation. Marknadsföringen har varit påträngande och bolaget har utnyttjat konsumenters försämrade omdömeför att påverka deras affärsbeslut. Att den aktuella marknadsföringen har skickats per sms är ytterligare en faktor som gör marknadsföringen särskilt påträngande”, skriver KO.

Förbudet

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder modebloggaren och bolaget att vid marknadsföring av utrustning för hemberedskap och för överlevnad i naturen använda sig av påståendena ”viktigt meddelande” och ”nödlager” på sätt som skett.

KO ålägger även parterna att vid marknadsföring av utrustning för hemberedskap och för överlevnad i naturen tydligt informera om att det är det aktuella bolaget som är avsändare av marknadsföringen. 

KO fastställer vitesbeloppet för bolaget till 500 000 kronor för var och en av de två påtalade överträdelserna. 

För modebloggaren finner KO att vitet måste sättas så högt att det blir ett effektivt incitament för honom att medverka till att säkerställa att aktuella överträdelser inte kommer upprepas. KO finner att 250 000 kronor är ett skäligt vitesbelopp. 


Dela sidan:
Skriv ut: