Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Miljonnota för Allra-överklaganden till HD – ”osedvanligt omfattande”

Nyheter
Publicerad: 2021-11-16 14:17
Allras vd Alexander Ernstberger Foto: Carl-Olof Zimmerman /TT

Snart har fyra månader gått sedan tre av de åtalade i Allra-målet låstes in på Kronobergshäktet i väntan på besked från Högsta domstolen.
Advokaterna som försvarar männen och är ombud för bolagen har lämnat in sina kostnadsräkningar och arbetsbeskrivningar efter att överklagandeskrifterna lämnats in till HD.

Det har snart gått fyra månader sedan Svea hovrätt dömde de fyra åtalade i Allra-målet till fängelse i mellan fyra och sex år. Tre av männen har sedan dess suttit häktade. Samtidigt har männens försvarare slagits med näbbar och klor för att få Högsta domstolen att meddela prövningstillstånd.

Under gårdagen uppmärksammades Allra-vd:n Alexander Ernstbergers yrkande om jäv. Detta är en komplettering till överklagandeskriften som advokat Carl-Johan Malmberg nu tar strid om. Det rör uppgifterna om att någon på Finansdepartementet har påverkat hovrättens ledamöter inför den fällande domen. Även pensionsbolagets ombud advokat Marcus Johansson ställer sig bakom dessa uppgifter.

Han noterar i en egen skrift att även Allras ombud har fått ”uppgifter om att i målet utomstående personer – i tiden före det att Allras ombud erhöll uppgifterna – på eget initiativ har lämnat muntliga uppgifter till vissa ledamöter i Högsta domstolen rörande den nu aktuella frågan”. Detta bör ”nedtecknas och tillföras akten i målet”, framgår det i yttrandet.

”Ett av de mest politiskt laddade ekobrottsmålen”

Strax innan dessa uppgifter uppmärksammats hade nästintill samtliga tilltalade i Allra-målet lämnat in kompletteringarna av överklagandeskrifterna till Högsta domstolen. Det är omfattande yttranden och många timmar som lagts ned efter den fällande hovrättsdomen. Totalt yrkar advokaterna på ett arvode om drygt 1,2 miljoner kronor. Men då har alltså inte Allra Pensions ombud Marcus Johansson och Olof Malmberg som står för den mest omfattande överklagandeskriften om 260 sidor lämnat in sina kostnadsräkningar ännu.

Deras överklagandeskrift inleds med orden:

”Allra-målet är ett av de mest omskrivna och politiskt laddade ekobrottsmålen i svensk historia”. Ombuden pekar på att svenska politiker redan tidigt gick ut i media och tog parti emot Allra och de tilltalade.

Samtliga försvarare går på samma linje: De tilltalade har inte haft rätt till en rättvis rättegång och dessutom har det skett grova rättegångsfel. Allra Pensions försvarare hänvisar till inte mindre än 26 fall av uppenbara felaktiga rättstillämpningar.

Rör sig om hundratals timmar

Alexander Ernstberger, grundare och tidigare vd för Allra, har under dessa år försvarats av advokaterna Carl-Johan Malmberg och Slobodan Jovicic som har lämnat in ett överklagande som var 75 sidor långt.

Carl-Johan Malmberg yrkar på ett arvode om 453 000 kronor och Slobodan Jovicic yrkar på ett arvode om 110 000 för 254 timmar respektive 59 timmars arbete.

Carl-Johan Malmberg skriver i sitt yttrande att han efter det att domen meddelandes har ägnat mer än 8 timmar per dag med överklagandet under samtliga dagar 29 juli-19 augusti 2021, vilket motsvarar en tidsåtgång ej understigande 140 timmar.

Under tiden 6 september-21 september har han arbetat med överklagandet ej understigande 60 timmar.

Ett flertal besök på häktet

Härutöver har han besökt Alexander Ernstberger på häktet för genomgångar av materialet och arbetet med överklagandet, vilket han bedriver som tidskrävande han inte fick ta med dator till häktet. De besök och de telefonsamtal som varit nödvändiga för arbetets genomförande har krävt en tidsåtgång ej understigande 40 timmar.

Två avstämningsmöten har skett på Gernandt & Danielssons kontor under sammanlagt 5 timmar.

Slobodan Jovicic, beskriver att han lagt fyra timmar på samråd och överlägganingar per telefon med Alexander Ernstberger och medförsvarare samt analys och överväganden. 

Även han har haft tre sammanträden under totalt sex timmar med Alexander Ernstberger på häktet Kronoberg för genomgång och överläggningar samt hantering av praktiska frågor den 20 och 22 augusti samt den 11 september.

Han har även haft sammanträde under ett par timmar med medförsvarare och ombud för Allra Pension på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå för samråd inför ingivande av överklagande den 16 september. 

Under ärendets handläggning har han haft fler än 20 telefonsamtal med Alexander Ernstberger, hans anhöriga och medförsvarare för bland annat hantering av frågor av informativ- och praktisk karaktärt i samband med att han frihetsberövades. 

Nu har alltså åtminstone Carl-Johan Malmberg lagt ned ytterligare timmar i samband med de senaste kompletteringarna om jäv, vilket indikerar att vi kan räkna med en komplettering även till kostnadsräkningen.

38 sidor lång överklagandeskrift

Fondförvaltarens försvarare advokat Tobias Enochson har yrkat ett arvode om 207 000 kronor för 116 timmars arbete.

”Arbetet med överklagandet har varit osedvanligt omfattande mot bakgrund av att det har varit nödvändigt att mycket systematiskt arbeta med hovrättens dom ställd i förhållande till flertalet olika dokument och transkriberingar i målet”, skriver Enochson.

Han berättar därtill att arbetet har försvårats av att hans kollega och den tidigare medförvarararen har sjukskrivits då de under såväl tingsrätts- som hovrättsförhandling hade gjort vissa uppdelningar avseende rekvisit och uppsåtstäckning avseende dessa.

Han har nu själv gått igenom både sina egna och advokaten Simon Bergströms processanteckningar samt sakframställnings- och pläderingsmaterial men även transkribering av olika förhandlingsdagar och ljudfiler. 

Han uppger att han har haft ”ett mycket stort antal telefonkontakter med klienten – dagliga kontakter under två månaders tid” samt flertalet telefonkontakter och e-postmeddelanden med vissa av de övriga försvararna och ombuden för Allra Pension”.

Han har haft möte med ombuden för Allra Pension och medförsvarare samt möte med fondförvaltaren. 

Han har även haft telefonmöte med Allra Pensions ombud.

Efter genomgång och kontroll av vissa uppgifter i förundersökningsmaterialet och genomgång av delar av åklagarens och Pensionsmyndighetens sakframställningsmaterial har han även haft en genomgång av utkast till andra aktörers överklagandeskrifter. 

46 timmar har han fakturerat för upprättande av överklagandeskriften som uppgick till 38 sidor.

Oak Capitals tidigare vds försvar

Advokat Per E Samuelson, som försvarar Oak Capitals tidigare vd, uppgav i en intervju med Dagens Juridik att han hade ägnat större delen av sommaren till att arbeta med med en överklagandeskrift till Högsta domstolen. Ett sådan blev det. Första delen uppgick till 96 sidor och den andra som lämnades in för en vecka sedan uppgick till 34 sidor.

Per E Samuelson yrkar på ett arvode om 300 000 inklusive moms för totalt 166,5 timmar.

Av arbetsbeskrivningen framgår det att uppdraget påbörjades med telefonsamtal med både klienten och hans hustru. Därefter träffade han sin klient på häktet den 27 augusti och påbörjade direkt efter detta på överklagandeskrften.

Han tog även kontakt med sakkunnig Bertil Johansson rörande bokföringsbrottet.

Under flera dagar har han skrivit på överklagandeskriften och haft genomgångar med medförsvararen advokat Christina Bergenstein.

Hon yrkar på ett arvode om 60 000 kronor för 31 timmar.

Behövde hjälp av sin försvarare

Även hon påbörjade sitt uppdrag direkt efter hovrättens fällande dom med ett flertal samtal med klienten samt hans hustru. Hon har även besökt häktet för genomgång inför överklagandet samt upprättat ett överklagande i fråga om kvarstad/utmätning samt haft samtal med klientens hustru.

I sin arbetsbeskrivning uppger även Christina Bergenstein att ”N.N fick efter flera veckors tid tillåtelse till besök av sin hustru. Det tog ytterligare tid innan han fick tala med henne i telefon. Han fick avslag på alla andra kontakter med omvärlden. Detta trots att han inte har några restriktioner”.

Hon förklarar att han alltså hade att vända sig till sina offentliga försvarare för att ha någon möjlighet att efterfölja hovrättens dom. Det har alltså krävts kontakter med N.Ns hustru, myndigheter, advokat med mera för att tillvarata hans rätt. 

Allras medgrundare försvarare

Allras medgrundare David Persson Rothmans försvarare Thomas Olsson skriver i sin 21 sidor långa begäran om prövningstillstånd att det i första hand rör sig om en ”uppenbart felaktig rättstillämpning” när hans klient dömdes i hovrätten.

Han yrkar i sitt överklagande först och främst att målet ska återförvisas till hovrätten. Han invänder att han inte haft någon förtroendeställning i Allra.

David Persson Rothmans försvarare Thomas Olsson yrkar ersättning för 45,5 timmar inklusive moms, tillsammans cirka 81 000 kronor.

Han ska ha besökt Allra-medgrundaren i Kronobergshäktet där de gått igenom hovrättens dom, upprättat utkast till överklagandet. Senare har han upprättat överklagandeskriften och haft telefonkontakt med Allra-medgrundaren.

Enligt Högsta domstolen finns det ännu ingen planerad föredragning av PT-frågan. Domstolen har dock nyligen manat på advokat Thomas Olsson att lämna in sin kostnadsräkning som snart lämnades in.


Dela sidan:
Skriv ut: