Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Migrationsverket kritiseras – advokatersättning utbetalades för sent

Nyheter
Publicerad: 2022-11-23 10:32
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Migrationsverket dröjde mer än en månad med att fastställa ersättningen till ett offentligt biträde.
Nu kritiseras myndigheten av JO då handläggningen stridit mot en bestämmelse i rättshjälpslagen.

Advokaten, som var förordnad som offentligt biträde, JO-anmälde Migrationsverket och anförde att han inte fått sin ersättning för uppdraget – trots att det gått en månad sedan beslut hade fattats i ärendet.

I anmälan pekade advokaten också på att Migrationsverket ändrat sina rutiner, vilket innebär att man nu låter en annan tjänsteman än den som avgjort ärendet fatta beslut om ersättningen. Enligt advokaten saknades stöd för rutinen i rättshjälpslagen.

Migrationsverket kritiseras

Justitieombudsmannen skriver i ett färskt beslut att han varken kan se att lagen om offentligt biträde eller rättshjälpslagen skulle förutsätta att beslutet om ersättning fastställs i samma beslutshandling som grundärendet. Inte heller att rättshjälpslagen skulle förutsätta att ersättningen fastställs samma dag som grundärendet avgörs. Däremot, konstaterar JO, bör ett beslut om ersättning inte dröja längre än några dagar när frågan handläggs av samma myndighet – så länge inga kompletteringar behövs.

I detta fall dröjde det mer än en månad från det att kostnadsräkningen inkom till myndigheten till dess att ersättningen fastställdes. Det är, enligt JO, inte acceptabelt och Migrationsverket ska kritiseras då detta strider mot rättshjälpslagen.


Dela sidan:
Skriv ut: