Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Migrationsverket anklagade advokat för ”fusk” – får JO-kritik

Nyheter
Publicerad: 2023-03-07 10:04
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Migrationsverket lät sin syn på en advokats tidigare agerande påverka utgången i migrationsärenden.
Det konstaterar Justitieombudsmannen – och riktar kritik mot myndighetens beslut i två ärenden.

JO-anmälan mot Migrationsverket kom från en advokat som ofta agerar som ombud i migrationsärenden.

I två beslut som Migrationsverket fattade under februari och april 2021, där han var ombud, lyfte myndigheten fram flera omständigheter om honom som ombud som enligt advokaten ”helt saknar relevans för sökandens ärenden”.

Advokaten bifogade besluten och i dessa sades att han agerat ombud i ett antal ärenden med sökande från en specifik region i ett visst land där uppehållstillståndskort hämtats ut utan att sökanden rest i landet och påbörjat anställningen. I besluten uttalades att dessa omständigheter bedöms påkalla särskild uppmärksamhet vid utredningen av ansökan. I ett av besluten sades också att advokatens medverkan i ärendena talar för ett systematiskt kringgående av regler

Kritiseras nu

Justitieombudsmannen konstaterar nu att de båda besluten meddelats i ett ”tidsmässigt nära samband” och rört likartade förhållanden. De ska därför läsas i ljuset av varandra. Båda besluten får, enligt JO, sägas ”insinuera” att advokaten medverkar till kringgående av regler och det ena beslutet innehåller till och med något som kan tolkas som en mer eller mindre direkt anklagelse om detta.

Enligt JO har omständigheterna hänförliga till advokaten inte kommunicerats på ett godtagbart sätt – och bristen som följde blev ännu större då uppgifterna tycks ha påverkat utgången i ärendena samt även medfört konsekvenser för advokatens möjligheter att verka som just advokat.

Vid en sammantagen bedömning anses Migrationsverket ha fattat besluten på ett underlag som inte var tillräckligt och inte heller iakttagit det grundlagsfästa kravet på saklighet och opartiskhet. Myndigheten kritiseras därför.


Dela sidan:
Skriv ut: