Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Migrationsdomstolen kritiseras – för ”uppenbart felaktig rättstillämpning”

Nyheter
Publicerad: 2021-07-22 13:19
Migrationsöverdomstolen – som är en del av Kammarrätten i Stockholm – har lovat att pröva gymnasielagens laglighet med förtur. Foto: Bertil Ericson/TT

Det var fråga om ”uppenbart felaktig rättstillämpning” när migrationsdomstolen avslog en 21-årings ansökan av uppehållstillstånd, konstaterar migrationsöverdomstolen.
Detta då domstolen hänvisat till en dom från EU-domstolen – som avser en helt annan situation än den aktuella i detta mål.

Den nu 21-årige mannen beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga gymnasielagen. I mitten av maj i fjol året beslutade dock Migrationsverket att avslå hans ansökan om att få sitt uppehållstillstånd förlängt på grund av gymnasiestudier.

21-åringen överklagade beslutet till migrationsdomstolen – som gick på Migrationsverkets linje.
Domstolen konstaterade att 21-åringens identitet var oklar vilket innebär att det inte kan göras någon systematisk ”SIS-kontroll”. Visserligen, konstaterade domstolen, kan ”en lägre grad av bevisning än styrkt identitet godtas i denna typ av mål” – men bara under vissa förutsättningar, som 21-åringen inte ansågs uppfylla.

”Uppenbart felaktig rättstillämpning”

21-åringen överklagade dock domen till migrationsöverdomstolen och hävdade att han uppfyllde samtliga kriterier för ett uppehållstillstånd. Han hänvisade till en dom från migrationsöverdomstolen där det enligt honom slagits fast att det ”inte ställs upp något krav på klarlagd identitet” för att en sökning ska kunna genomföras i SIS. 21-åringen hänvisade också till ett avgörande från EU-domstolen som, enligt honom, bekräftade detta.

Migrationsöverdomstolen, som nu prövat målet, konstaterar i sitt avgörande att det finns möjlighet att bevilja uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen – även om personens identitet är oklar eller att den uppgivna identiteten inte kan göras sannolik. Domstolen hänvisar också till sitt eget avgörande där man slagit fast att ett sådant avsteg inte strider mot EU-rätten.

Enligt överdomstolen har underinstansen hänvisat till en EU-dom som rör en annan typ av situation – vilket inte förändrar bedömningen som överdomstolen gjort i sitt tidigare avgörande.
Mot bakgrund av detta konstaterar överdomstolen att underinstansen dom ”bygger på en uppenbart felaktig rättstillämpning” och att målet därför ska återförvisas till migrationsdomstolen.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Rättstillämpning

Dela sidan:
Skriv ut: