Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Migrationsdomstolarna går på knäna när anslagen minskar

Nyheter
Publicerad: 2019-09-27 10:03
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Trots att antalet anknytnings- och medborgarskapsmål förväntas öka kraftigt under kommande år har Migrationsverket fått minskade anslag i budgeten.
Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked i sina ärenden.

Sedan 2016 har antalet migrationsmål legat på rekordhöga nivåer och även om Migrationsverket nu sänker prognosen för antalet asylsökningar förväntas trycket på domstolarna bli ännu högre.

– De fyra migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen hanterar utöver asylmål ett antal andra migrationsmål som till exempelanknytnings- och medborgarskapsmål. Bland annat den senare kategorin förväntas öka kraftigt, säger lagmannen Lars Sjöström, Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö.

”Risk för fleråriga väntetider”

Enligt Kammarrätterna är dock domstolarnas resurser i dagsläget otillräckliga, vilket medför att målen inte kommer att avgöras i den takt de kommer in med ökade handläggningstider och ökade kostnader för det allmänna som följd. .

–  För att vi ska kunna nå regeringens verksamhetsmål, det vill säga att merparten av övriga migrationsmål ska avgöras inom fem månader, måste migrationsdomstolarna få mer resurser.

– Som det ekonomiska läget ser ut efter att budgetpropositionen för 2020 har presenterats finns nu risk för fleråriga väntetider på att migrationsärenden ska avgöras slutligt, det är varken samhällsekonomiskt eller humanitärt försvarbart, säger Lars Sjöström.


Dela sidan:
Skriv ut: