Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Medhjälpare vid rånförsök får tillbaka sin motorcykel

Nyheter
Publicerad: 2020-01-07 07:16
Hovrätten över Skåne och Blekinge

En motorcykel som använts vid medhjälp till rånförsök förverkades i tingsrätten men hovrätten stoppar förverkandet. Motorcykeln utgör i och för sig ett hjälpmedel som kan förverkas men bara för att förebygga brott eller om det finns särskilda skäl.
Inget av detta föreligger dock i målet, konstaterar hovrätten.

Enligt åtalet hade fem personer den 14 september 2016 i butiken Ica Supermarket i Brösarp i Tomelilla kommun gemensamt och i samförstånd uppsåtligen medelst hot mot butiksanställda sökt att ta och tillägna sig en butikens kontantkassa om omkring 22 000 kronor.

En av dem dömdes för medhjälp till försök till rån sedan han tillhandahållit sin motorcykel som han felaktigt anmälde som stulen efteråt. Tingsrätten bestämde att motorcykeln skulle förverkas eftersom den använts som hjälpmedel vid rånförsöket.

Ägaren till mc:n överklagade endast beslutet om förverkande till hovrätten.

Hovrätten konstaterade inledningsvis att motorcykeln använts vid brottet och i och för sig utgör ett hjälpmedel som kan förverkas. För att motorcykeln ska förverkas krävs att det behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl.

Hovrätten framhåller dock att den aktuella motorcykeln inte är särskilt anpassad för brottslighet. Ägaren har varken före eller efter den aktuella gärningen dömts för liknande brottslighet. I ett yttrande från frivården har frivården anfört att det beträffande mannen inte framkommit några riskfaktorer för återfall i brott. Frivården har vidare konstaterat att han lever under ordnade förhållanden och att han inte verkar ha något övervakningsbehov.

Därför anser hovrätten att ett förverkande inte är påkallat utifrån behovet att förebygga brott. Omständigheterna är inte heller sådana att det i övrigt föreligger särskilda skäl att förverka motorcykeln. Åklagarens yrkande om förverkande ska därför ogillas och beslaget av motorcykeln hävas. (Blendow Lexnova).

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
motorcykeldom

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se