Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Måste flytta trots psykisk ohälsa och funktionshindrad son

Nyheter
Publicerad: 2019-08-12 07:33
Genrebild Foto: Isabell Höjman / TT

En kvinna som vid upprepade tillfällen betalat hyran för sent – och under ett halvårs tid inte alls – förlorar kontraktet för en trea i Johanneshov.
Att kvinnan själv lider av psykisk ohälsa och har en son med funktionshinder, och att socialtjänsten enligt uppgift kommer att betala både hyresskuld och framtida hyror, medför ingen annan bedömning.

Hyresnämnden i Stockholm förklarade att en kvinnas hyresavtal avseende en trea i Johanneshov upphörde den 28 februari 2019, och ålade kvinnan att flytta så snart beslutet vunnit laga kraft.

Inte betalat

Bakgrunden till värdens upphörsyrkande är att kvinnan vid flera tillfällen inte betalat hyran i tid – och under hösten 2018 har hyran inte betalats alls. Värden – en bostadsrättsförening – har klargjort att man inte godtagit sena hyresbetalningar, och påmint om risken för uppsägning vid fortsatt misskötsamhet. Trots uppsägningen, i november 2018, har skulden fortsatt att växa och kvarstod vid tiden för nämndsammanträdet. Enligt nämnden var detta åsidosättande är så allvarligt att avtalet skäligen inte bör förlängas.

Kvinnan, som inte infann sig till hyresnämndens sammanträde och heller inte yttrat sig på annat sätt där, överklagade till Svea hovrätt.

Hävdar laga förfall

Här anför kvinnan att hon har laga förfall för sin frånvaro, eftersom den handläggare från socialtjänsten som – på grund av kvinnans psykiska mående – skulle ha följt med till sammanträdet, fått förhinder. Beskedet försatte kvinnan ”i ett starkt ångestladdat tillstånd”, vilket ledde till att hon inte hade förmåga att gå till sammanträdet. Kvinnan orkar enligt egen uppgift inte heller jobba, och lever – eftersom hon blivit utförsäkrad – på gåvor från närstående. Socialtjänsten har nu erbjudit sig att betala hyresskulden och fortsätta att betala hyran om avtalet förlängs. Kvinnans son, som har en funktionsnedsättning, bor växelvis hos henne och sin pappa och behöver stabilitet och förutsebarhet.

Inte speciella omständigheter

Hovrätten anser dock att det som kvinnan anfört inte utgöra laga förfall. Även om kvinnan har för avsikt att se till att hyresskulden regleras och att framtida hyror betalas har hon, genom de upprepade betalningsförsummelserna, åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet inte skäligen bör förlängas – om inte mycket speciella omständigheter skulle tala däremot. Några sådana omständigheter har inte anförts – och överklagandet avslås därför. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
johanna.haddang@blendow.se