Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ingen rimlig förklaring till folkbokföringsuppgifter – måste flytta

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 13:17
Foto: Jessica Gow/TT

Hovrätten ändrar ett tidigare beslut från hyresnämnden och slår fast att en kvinna inte ska få behålla sin lägenhet i Göteborg.
Kvinnan har lämnat oprecisa och på flera avgörande punkter motsägelsefulla uppgifter om sina boendeförhållanden och har inte lämnat någon rimlig förklaring till att hon tidigare varit skriven i sin pojkväns villa.

Göteborgs stads bostadsaktiebolag vände sig till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg och yrkade att avtalet avseende en hyresrätt i Göteborg som sedan sommaren 2019 hyrts av en kvinna inte skulle förlängas. 

Kvinnan hade sedan december 2018 varit folkbokförd med sin pojkvän i en villa i Sävedalen och hon hade i en bytesansökan avseende en annan hyresrätt samma månad också angett att hon skulle flytta ihop med sin sambo – och att hon därför ville överlåta sitt hyreskontrakt till sin dotter. Efter att kvinnan uppmanats att säga upp sitt avtal hade hon dock ändrat sin folkbokföring och skrivit sig i prövningslägenheten.

Hyresnämnden krävde förklaring

Uppgifterna kring den ändrade folkbokföringen krävde en förklaring, enligt hyresnämnden. Kvinnan hade dock uppgett att hon inte förstått att det kunde medföra problem för henne med hyresrätten att skriva sig hos pojkvännen. Det hade varit en del bråk i relationen och kvinnan och pojkvännen höll fortfarande på att lära känna varandra, uppgav hon. När de bråkat kan det hända att de inte träffas på två-tre veckor och kvinnan har varit mån om att behålla en egen bostad så att hon inte ska hamna på gatan om förhållandet spricker. Pojkvännen har dessutom inte en egen bostad utan bor hos sin pappa – så det har aldrig varit aktuellt att bosätta sig permanent där.

Enligt hyresnämnden var kvinnans förklaring till varför hon inte varit folkbokförd i prövningslägenheten rimlig och den sammantagna bedömningen blev att värden inte kunde anses ha bevisat att kvinnan saknar behov av prövningslägenheten som permanentbostad. Överklagandet avslogs alltså.

Tvingas flytta

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning när man bifaller upphörsyrkandet och ålägger kvinnan att flytta.

Att kvinnan skrivit sig med sin sambo i villan är enligt hovrätten ett starkt bevis på att hon också har sin permanenta bostad där. Att hon sedan ändrat folkbokföring till prövningslägenheten framstår närmast som en ändring av processuella skäl – och att kvinnan idag är skriven i prövningslägenheten kan inte tillmätas någon direkt betydelse.

Det enda som talar för att kvinnan har sitt boende i prövningslägenheten är hennes egna uppgifter – och dessa har enligt hovrätten varit ”oprecisa och på flera avgörande punkter dessutom motsägelsefulla”. Uppgifterna har också intryck av att vara anpassade efter utredningen under processens gång. Sammantaget kan det som kvinnan uppgett om sina boendeförhållanden inte heller anses framstå som trovärdigt och inte heller utgöra en rimlig förklaring till den tidigare folkbokföringen.

Hovrättens slutsats är att värden, i motsats till vad hyresnämnden ansett, har lyckats styrka att kvinnan inte är bosatt i prövningslägenheten. Hon saknar med andra ord behov av hyresrätten och det är då inte oskäligt att låta hyresförhållandet upphöra, slår hovrätten fast. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
folkbokforingsuppgifter
Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: