Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Marknadsmissbruk i Attana och Obducat – handlare bötfälls

Nyheter
Publicerad: 2021-04-22 09:11
Finansinspektionen, FI Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Finansinspektionen straffar en handlare vars köp i Attana och Obducat gett falska och vilseledande signaler till marknaden.

Finansinspektionen skriver i ett beslut om sanktionsavgift att en handel skett den 16 juli 2019 i bolagen Attana och Obducat.

Handlaren har först placerat en köporder för 540 aktier, limit 0,681 kronor, vilket gick direkt till avslut.

Några sekunder efteråt placerar handlaren en köporder för 1 aktie, limit 0,719 kronor, vilket gått direkt till avslut. Transaktionen medförde en prishöjning på aktien med 5,6 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Lade köporder för 1 aktie

Fem minuter efteråt placerade handlaren säljorder för hela sitt innehav i Attana om 21 461 aktier, limit 0,708 kronor, men korrigerade limiten sex minuter efteråt till kursen 0,70 kronor.

Sex minuter efter korrigeringen placerade handlaren en köporder för 1 aktie, limit 0,699 kronor, vilket gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prishöjning på aktien med 5 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Några minuter efter detta tog handlaren bort sin säljorder för att därefter placera ytterligare en så kallad enpetare, en köporder för 1 aktie, limit 0,709 kronor. Ordern gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prishöjning på aktien med 1,4 procent.

Efter 20 minuter placerade handlaren återigen en säljorder för hela sitt innehav om 21 463 aktier med limit 0,70 kronor.

Höjde priset på aktien med 7,9 procent

En liknande handel har skett i Obducat där handlaren efter först lade en säljorder och därefter en så kallad enpetare, en köporder på en aktie, som höjde priset på aktien med 7,9 procent. Två ytterligare enpetare höjde aktipriset med 3,9 procent respektive 3,5 procent.

FI skriver i beslutet att handlarens köp av en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på respektive aktie. Tillsynsmyndigheten konstaterar att handlaren därför har överträtt förbudet mot marknadsmanoípulation. Handlaren föreläggs att betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
sanktionsföreläggande

Dela sidan:
Skriv ut: