Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Markant förbättrat resultat för SEB under första kvartalet

Nyheter
Publicerad: 2021-04-28 07:43
SEBs vd Johan Torgeby. Foto: Stina Stjernkvist / TT kod 11610

SEB:s rörelseresultat ökade med 17 procent under första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Jämfört md samma period i fjol ökade rörelseresultatet med hela 153 procent.

SEB presenterar kvartalsrapport för första kvartalet 2021. Av rapporten framgår det att rörelseresultatet ökade med 17 procent till 7 475 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2020. Jämfört med första kvartalet 2020 ökade rörelseresultatet med 153 procent. Nettoresultatet uppgick till 6 018 miljoner kronor jämfört med 5 123 fjärde kvartalet 2020.

Rörelseintäkterna ökade med 281 miljoner kronor, eller 2 procent, jämfört med det fjärde kvartalet och uppgick till 13 347 miljoner kronor. Jämfört med det första kvartalet 2020 ökade rörelseintäkterna med 32 procent. 

Räntenettot

Räntenettot uppgick till 6 396 miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning på 2 procent jämfört med det fjärde kvartalet
och en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Jämfört med föregående kvartal ökade resolutions- och insättningsgarantiavgifterna. Antalet ränteintjänande dagar hade en negativ inverkan, medan lägre finansieringskostnader påverkade räntenettot positivt. 

Det kunddrivna räntenettot minskade med 262 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet. Det första kvartalet hade två dagar färre, vilket fick en negativ effekt på räntenettot.

Provisionsnettot

Provisionsnettot uppgick till 4 776 miljoner kronor jämfört med 4 774 miljoner kronor fjärde kvartalet 2020. Jämfört med det första kvartalet 2020 ökade provisionsnettot med 3 procent. 

Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 395 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet till 2 179 miljoner kronor. Jämfört med det första kvartalet 2020 ökade nettoresultatet av finansiella transaktioner med 2 983 miljoner kronor. Det första kvartalet 2020 präglades av väsentliga negativa marknadsvärderingseffekter som en följd av finansmarknadernas reaktion när covid-19-pandemin bröt ut. 

Rörelsekostnaderna

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 718 miljoner kronor jämfört med 5 842 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020. Totala kostnader var stabila och minskade 2 procent från det säsongsmässigt högre fjärde kvartalet och ökade med 1 procent jämfört med för ett år sedan. 

Förväntade kreditförluster, netto uppgick till 156 miljoner kronor jämfört med 835 miljoner kronor under fjärde kvartalet.


Dela sidan:
Skriv ut: