Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Margo Cook och Marcus Wallenberg till EQT:s styrelse

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 09:15

EQT kallar nu till årsstämma och meddelar samtidigt att valberedningen föreslår Margo Cook och Marcus Wallenberg  som nya styrelseledamöter till EQT:s styrelse.

Det börsnoterade riskkapitalbolaget  EQT kallar till årsstämma den 25 maj 2021. Av kallelsen framgår det bland annat att valberedningen föreslår Margo Cook och Marcus Wallenberg som nya styrelseledamöter.

Conni Jonsson, Edith Cooper, Johan Forssell, Nicola Kimm, Diony Lebot och Gordon Orr föreslås att omväljas till styrelsen och Conni Jonsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Ett totalt kontant styrelsearvode föreslås om 1 330 000 euro varav 275 000 euro till ordföranden och 125 000 euro till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

180 000 euro föreslås som arvode för arbete i styrelseutskotten där 40 000 euro går till revisionsutskottets ordförande och 20 000 euro till vardera av de övriga ledamöterna, och 40 000 euro till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 euro vardera till de övriga ledamöterna.

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter (som inte redan har ett sådant innehav) över en treårsperiod förvärvar noterade aktier i EQT AB motsvarande minst ett års styrelsearvode, före skatt, exklusive arvode för arbete i styrelseutskotten.

Valberedningen

Valberedningen består av Jacob Wallenberg (Investor AB, valberedningens ordförande), Harry Klagsbrun (Bark Partners AB), Kine Burøy-Olsen (Lennart Blecher), Magnus Billing (Alecta) samt Conni Jonsson (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar cirka 38 procent av rösterna för samtliga aktier i EQT.

Styrelsen å sin sida föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Utdelningen föreslås betalas ut vid två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor med avstämningsdag den 4 juni 2021. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor med avstämningsdag den 1 december 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: