Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Måns Zelmerlöw läxas upp efter vinreklam på instagram

Nyheter
Publicerad: 2022-06-10 10:39
Måns Zelmerlöv. Foto: Naina Helén Jåma / TT

Konsumentverket granskar just nu Måns Zelmerlöws marknadsföring av alkoholhaltiga drycker på sitt instagram.
Enligt myndigheten strider dessa mot kravet på måttfullhet och bildregeln och alkohollagen.

Konsumentverket skriver till artisten och programledaren Måns Zelmerlöw samt till PR & Kommunikationsbyrån PR & Beyond och meddelar att myndigheten har i sitt tillsynsarbete uppmärksammat marknadsföring av alkoholdryckerna ”MZ Barrik” och ”MZ Cava Rosé”. Marknadsföringen förekommer på instagramkontot ”manszelmerlow”. 

Konsumentverket bedömer att marknadsföringen strider mot kravet på måttfullhet i alkohollagen samt bildregeln i alkohollagen. 

Konsumentverket anser att Måns Zelmerlöw är medverkansansvarig för de aktuella marknadsföringsåtgärderna. 

Konsumentverket upplyser även om att brev också har skickats till leverantören, Hermansson & Co, av aktuell alkoholdryck. Konsumentverket bedömer att Hermansson & Co är huvudansvariga för de aktuella marknadsföringsåtgärderna. 

Möjlighet att yttra sig innan eventuella åtgärder vidtas

Konsumentverket uppger att innan myndigheten tar ställning till om några ytterligare åtgärder ska vidtas i ärendet ges bolaget tillfälle att yttra sig över vad som framkommit av myndighetens granskning.

”Konsumentverket vill påpeka att den marknadsföring som förekommer i detta brev endast är ett urval av den marknadsföring som bolaget anses ansvara för. Måns Zelmerlöw rekommenderas därför att se över samtlig marknadsföring för att säkerställa att den är förenlig med de lagar och regler som gäller för marknadsföring av alkohol”, skriver Konsumentverket i skrivelsen. 

Irrelevant information i marknadsföringen

När det gäller vinet MZ Barrik har Zelmerlöw lagt upp ett inlägg på instagram den 12 april 2022. I inlägget framgår bland annat följande text: 

”Först ett ord om förpackningen. I bolagets utbud av likriktade boxar så är den här designen kul, uppseendeväckande och uppskattad att ställa fram på matbordet – för ett riktigt bra matvin är den gyllene tunnan gjord av återvunnen metall.” 

Konsumentverket bedömer att marknadsföringen innehåller osaklig information om förpackningen. Uttryck såsom ”kul”, ”uppseendeväckande” och ”uppskattad” är, enligt Konsumentverket, påståenden som bedöms utgöra irrelevant information om varan. Vidare anser Konsumentverket att beskrivningen av förpackningen och dess unika utformning skapar ett intresse för produkten och lockar konsumenten att köpa produkten. 

”Mot bakgrund av detta bedömer Konsumentverket att marknadsföringen inte är förenlig med det särskilda måttfullhetskravet”. Vidare anser Konsumentverket att videon i inlägget strider mot bildregeln i alkohollagen då videon visar händerna på en person som håller upp vin i ett glad från den nämnda förpackningen.

Osaklig marknadsföring

När det gäller marknadsföringen av alkoholdrycken ”MZ Cava Rosé” har ett inlägg lagts ut på instagram den 23 mars 2022 där det  bland annat framgår:

”I samarbete med Hermansson & co: Vår i luften! Chark och plockmat passar otroligt bra ihop med Hola MZ Cava Rosé nu när den första vårsolen gör sitt intåg. Vilka smårätter tycker du passar bäst till min rosécava?” 

Konsumentverket anser att marknadsföringen fokuserar på hur bra aktuell alkoholdryck passar till plockmat i samband med att våren är på intåg. Sådan marknadsföring är, enligt Konsumentverket, att anse som osaklig och anspelar på känslor och stämningar på ett sätt som inte är förenligt med det särskilda måttfullhetskravet i alkohollagen. 

Konsumentverket konstaterar vidare att det på bilden i inlägget förekommer, utöver den aktuella alkoholdrycken, blommor, mat samt två glas med dryck i. Enligt Konsumentverket är bilden således inte förenligt med bildregeln i alkohollagen. 

Marknadsföringen är således att anse som otillbörlig enligt alkohollagen, jämte marknadsföringslagen, uppger Konsumentverket.

Eftersträvar frivillig rättelse

Konsumentverket poängterar att myndigheten eftersträvar frivilliga rättelser. Måns Zelmerlöw ges därför möjlighet att yttra sig över vad som anförts  samt redogöra för de åtgärder som kommer att genomföras med anledning av skrivelsen. 


Dela sidan:
Skriv ut: