Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mångmiljonskadestånd för män som sålde pirat-tv

Nyheter
Publicerad: 2021-07-21 11:17

Patent- och marknadsöverdomstolen dömer två personer till fängelse för brott mot avkodningslagen och intrång i den så kallade signalrätten enligt upphovsrättslagen.

Huvudmannen i målet, en 48-årig man, dömdes 2013 av Norrköpings tingsrätt för brott mot avkodningslagen genom att under perioderna mars till mitten av september 2008 och juni 2009 till mitten av april 2010 ha drivit ett illegalt cardsharing-nätverk.

Efter att målsägandebolagen genom organisationen Nordic Content Protection (NCP) konstaterat att flera av de kortservrar som varit aktuella i målet – och som inte hade återfunnits – fortfarande var aktiva gjordes en nyutredning av nätverket. Denna leddes av en polis vid NCP.

Polismannen utgick från den information som fanns om nätverket i målet vid Norrköpings tingsrätt. Genom en analys av domäner och IP-nummer samt öppen kommunikation på internet upptäckte polismannen att nätverket fortfarande var aktivt. Hans utredning visade att nätverket innehöll i vart fall sju kundservrar som var placerade i Tyskland, Frankrike och Finland och fem kortservrar som var placerade i Sverige och Finland. Utredningen visade även hur dessa kommunicerade med varandra.
Polismannen polisanmälde åter igen nätverket och det är denna anmälan som gett upprinnelse till förevarande mål.

Fortsatte driva nätverket

48-åringen har vidgått att han fortsatte driva cardsharing-nätverket omedelbart efter domen 2013 och att han från någon gång under 2016 började utveckla ett illegalt iptv-nätverk som verksamheten successivt gick över till. Den illegala verksamheten har bedrivits i nära samarbete med huvudmannens bolag och verksamhetens butik, som legat i Norrköping. 48-åringen äger och är ensam styrelseledamot i bolaget.

Butiken i Norrköping har en central plats i utredningen. Butikens verksamhet har, i vart fall utåt sett, bestått i försäljning, service och installation av datorer samt telefoni. 48-åringen bedrev en tid verksamheten i nära samarbete med en annan person, som varit misstänkt i ärendet, men som avlidit innan åtal väcktes.

En annan av de tilltalade, en 32-årig man, har sedan 2013 varit anställd i bolaget och arbetat i butiken. Flera av de i målet aktuella personerna har ofta vistats i butiken.

Nära 100 miljoner i skadestånd

Patent- och marknadsdomstolen fann att 48-åringen, 32-åringen och ytterligare en person uppsåtligen hade begått de aktuella gärningarna. De två förstnämnda hade begått brotten inom ramen för bolagets verksamhet. De hade därmed, utöver att göra sig skyldiga till brott mot avkodningslagen och upphovsrättsbrott vidtagit förfoganden som medfört att de utnyttjat rättigheter ekonomiskt. Dessa män och Multione skulle mot denna bakgrund, och i enlighet med 9 § avkodningslagen, åläggas ett solidariskt ersättningsansvar gentemot Canal Digital, ComHem ochNENT avseende skälig ersättning för utnyttjandet av bolagens tv-sändningar. På samma sätt skulle de tre männen och bolaget, i enlighet med 54 och 57 §§ upphovsrättslagen åläggas ett solidariskt ersättningsansvar gentemot Discovery, NENT och C More

Männen skulle solidariskt med varandra och bolaget betala sammanlagt nära 100 miljoner kronor till målsägandena. Huvudmannen dömdes till 2,5 års fängelse. 32-åringen fick ett år mindre fängelsestraff. I övrigt dömdes villkorliga domar och dagsböter ut.

Båda får fängelse

Påföljden för 48-åringen och 32-åringen bestäms nu i Patent- och marknadsöverdomstolen till fängelse i 2 år respektive 1,5 år. En tredje person döms för intrång i signalrätten till villkorlig dom och dagsböter. Samtliga åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet av tv-utsändningarna. Ersättningen för intrång i signalrätten bestäms enligt samma principer som vid beräkningen av ersättning enligt avkodningslagen.

En person som åtalats för intrång i signalrätten i sin egenskap av återförsäljare i verksamheten frikänns då denne inte anses ha deltagit som medgärningsman i själva återutsändningen eller överföringen av tv-utsändningarna. Vidare frikänns en av dem som åtalats för medhjälp till brott mot avkodningslagen på grund av bristande bevisning. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se