Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man sköt varg han trodde var en räv – fallet till HD

Nyheter
Publicerad: 2019-10-03 12:30
Mannen dödade den så kallade ”Snapphanevargen” Foto: Polisen

Den 42-årige mannen sköt vad han trodde var en räv, men visade sig vara den välkända Snapphanevargen.
Han dömdes i tings- och hovrätt för jaktbrott av normalgraden.
Nu överklagar Riksåklagaren till Högsta domstolen och vill att mannen fälls för grovt jaktbrott.

Den 42-årige Lundabon var med i ett jaktlag som arrenderade jaktmark i Lönsboda. Han hade tagit sin jägarexamen 2015 och hade innan den aktuella händelsen varit med på två älgjakter men hade aldrig avlossat sitt vapen i jaktsammanhang.

Sköt ”Snapphanevargen”

Den aktuella dagen var han ute på bockjakt, men också räv och gris var lovligt byte. 42-åringen var placerad i ett jakttorn som stod på ett kalhygge. Runt jakttornet var det mycket buskar och sly. Han avlossade ett skott från jakttornet mot det som han uppfattade som en räv.

Men det visade sig vara en varg, den så kallade Snapphanevargen. Denna varg var väldokumenterad och hade rört sig i dessa trakter under de senaste fem åren.

Första jaktskottet

Skottet var det första 42-åringen han avfyrade i jaktsammanhang, varför han var väldigt koncentrerad. Han har mått mycket dåligt av det inträffade, har inget vapen längre och har slutat med jakt.

En ansvarig på länsstyrelsen vittnade och hävdade att Snapphanevargen vägde 46,6 kg. En räv väger normalt 6-9 kilo och dess färg är väldigt röd. Färgen hos en varg kan variera från individ till individ.

Av jaktlagen framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet jagar fredat vilt döms för jaktbrott. Av samma lag följer att jaktbrott kan bedömas som grovt brott om gärningen avsåg hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.

”Upphört med jakt”

Enligt Hässleholms tingsrätt gick det inte att komma till någon annan slutsats än att 42-åringen har varit oaktsam enligt jaktlagens straffrättsliga mening när han dödande den aktuella vargen. Åtalet var därmed styrkt. Frågan var om brottet skulle anses som grovt. Här framhöll tingsrätten att det rör sig om ett enda djur som skjutits av misstag, låt vara av oaktsamhet. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet fann tingsrätten att brottet inte bör betraktas som grovt utan han skulle dömas för jaktbrott av normalgraden.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde samma bedömning.

Villkorligt

Enligt hovrättens mening måste försiktighet iakttas vid bedömningen av om ett oaktsamt jaktbrott ska bedömas som grovt. Med detta tillägg anslöt sig hovrätten till tingsrättens bedömning och ansåg det inte heller visat att 42-åringen handlat så oaktsamt att det på något avgörande sätt påverkar rubriceringsfrågan. Det jaktbrott han gjort sig skyldig till bör alltså som inte bedömas som grovt.

Överklagat till HD

Nu har Riksåklagaren, RÅ, överklagat fallet till Högsta Domstolen.

”Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av oaktsamhet”, skriver RÅ i ett pressmeddelande.

RÅ vill att HD ska pröva om ett jaktbrott ”som innebär att en varg skjutits ska bedömas som grovt brott, trots att det begåtts av oaktsamhet och inte uppsåtligen”.
Uppsåtliga jaktbrott avseende varg bedöms i regel som grovt brott. Varg är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt djur och skäl finns därför att bedöma också oaktsamt dödande av varg som grovt brott. Högsta domstolen har hittills inte prövat något liknande mål.

Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.


Dela sidan:
Skriv ut: