Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man frias i hovrätten – sent anmäld viltolycka inte straffbar

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 09:32
Genrebild. Foto: Eric Tagesson

Att vänta tolv timmar med att anmäla en krock med rådjur gav fällande dom i tingsrätten men frikännande i hovrätten.
Djuret har dött direkt och därför inte lidit av fördröjningen – och polisens rutiner innebär att ingen ändå hade åkt ut till platsen förrän dagen efter.
Förseelsen har därför varit ringa.

Det var en natt i maj 2022 i Uppvidinge kommun som en man körde på ett rådjur med sin bil. Djuret dog och mannen satte upp en flagga vid platsen. Han försökte därefter ringa polisen på 114 14 men saknade telefontäckning. Under resten av resan försökte han komma fram.

Till slut fick han täckning men lade på telefonen efter att ha suttit i telefonkö i runt en timme. Mannen gick sedan och lade sig och anmälde olyckan till polisen dagen efter, cirka tolv timmar efter händelsen.

Mannen åtalades för förseelse mot jaktlagen men nekade till brott.

Dömdes till 40 dagsböter

Växjö tingsrätt konstaterade att enligt jaktlagen ska den som av uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet vid viltolyckor dömas till böter. Vid ringa fall döms inte till ansvar. För att undvika att djur utsätts för onödigt lidande i samband med trafikolyckor är det viktigt att så fort som möjligt anmäla kollisioner.

Tingsrätten bedömde först de objektiva rekvisiten. Det var fastställt att mannen kört på ett rådjur och inte anmält detta till polisen förrän tolv timmar senare, och att de objektiva rekvisiten för ansvar därmed var uppfyllda.

Samtidigt bedömde tingsrätten frågan om mannen hade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att olyckan skett samt till omfattningen av sin anmälningsskyldighet. Det förhållandet att mannen ringt till polisen och sedan lagt på efter att ha stått i telefonkö visade enligt tingsrätten att han varit medveten om sin anmälningsskyldighet. Det faktum att mannen inte haft telefontäckning samt att det varit lång kötid påverkade inte bedömningen. Mannen dömdes till 40 dagsböter. 

Hovrätten friar honom

Han överklagade och yrkade att Göta hovrätt skulle ogilla åtalet.

Omständigheterna är desamma som i tingsrätten. Hovrätten håller med tingsrätten om att de tolv timmar som förflutit mellan viltolyckan och till dess att mannen anmälde olyckan var för lång tid. Mannen borde ha gjort ytterligare försök att anmäla olyckan.

Olyckan skedde samtidigt sent på kvällen, djuret dog på platsen och mannen markerade platsen med en röd flagga. I den skiljaktiga meningen i fallet NJA 2016 s. 702 nämns att rutinerna i fall som dessa borde vara sådana att ingen hade skickats till platsen förrän dagen efter, även om mannen nått fram till polisen. 

Detta, tillsammans med det faktum att djuret dött på plats och att det därmed inte fanns risk för att djuret led ytterligare, innebär att det rör sig om ett ringa fall – vilket inte är straffbart.

Hovrätten ändrar därför tingsrättens domslut och frikänner mannen från åtalet. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: