Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man frias för sex fall av penningtvättsbrott

Nyheter
Publicerad: 2022-06-14 09:13
Genrebild

Sex personer lurades att överföra pengar till en 40-årig mans konto. Pengarna försvann sedan till bland annat spelkonton. Mannen å sin sida förnekar brott och uppger att han tvingades låna ut sitt bankkonto till en bekant som han inte vågar namnge.
Tingsrätten friar mannen från sex fall av penningtvättsbrott.

Åklagaren har yrkat att en snart 40-årig man ska dömas för sex fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet har mannen upplåtit sina konton för insättning och förvaring av drygt 80 000 kronor som härrör från brott mot målsägandena. Han har därefter omsatt pengar genom överföringar och bankomatuttag. Enligt åklagaren har syftet med åtgärderna varit att dölja att pengarna härrör från brott eller att främja någons möjlighet att tillgodogöra sig pengarna. 

Det hände vid sex tillfällen under perioden den 8 augusti 2020 till den 16 augusti 2020. De sex målsägandenahar alla begärt att mannen ska betala skadestånd till dem med belopp motsvarande vad var och en av dem blivit vilseledda att betala.

Förnekar brott

Mannen har förnekat brott. Han har motsatt sig att betala skadestånd till målsägandena. Mannen har uppgett att någon gång innan de aktuella överföringarna ägde rum blev han tvingad att lämna över sitt bankkort, sin bankdosa och tillhörande koder till en bekant, som sa att han skulle göra en överföring. Den bekante visade under samtalet upp en pistol och fotograferade även hans id-kort. Mannen har även uppgett att han har svårt att säga nej och är lättlurad, vilket personer ibland utnyttjar. 

Han har uppgett att när han lämnade över bankkortet fanns det inga pengar på hans konto. Han trodde inte att den bekante skulle göra något brottsligt med sakerna. Under den aktuella perioden mådde han psykiskt dåligt och tänkte därför inte på att spärra kortet. Han har i efterhand anmält olovlig identitetsanvändning. Han fick tillbaka bankkortet och bankdosan efter ungefär två veckor. Dosan var då förstörd och kortet hade spärrats av banken. 

Vidare har den 40-årige mannen uppgett att det har hänt saker tidigare som gör att han är rädd för den bekante och att han därför inte vågar namnge honom. 

Domstolen friar mannen

Domstolen kommer fram till att den 40-årige mannen ska frikännas från åtalet. Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det genom den utredning som åklagaren har lagt fram är utrett att var och en av målsägandena har utsatts för bedrägeri och att de har fört över pengar till den 40-årige mannens bankkonton genom Swish på sätt som åklagaren har påstått. Det är vidare utrett att pengarna därefter har omsatts dels genom bankomatuttag, dels genom överföringar till olika spelkonton, bland annat hos ATG. 

Tingsrätten konstaterar att den 40-årige mannens uppgifter om att det var någon annan som förfogade över hans bankkonton vid den aktuella tidpunkten får visst stöd av den skriftliga bevisningen i målet. Av kontoutdraget från Nordea framgår att aktiviteten på kontot förändrades i början av augusti 2020. Från att omfatta enstaka kortköp, insättningar och uttag på mindre belopp har kontot använts i princip uteslutande för transaktioner på förhållandevis stora summor såsom inbetalningar via Swish, bankomatuttag samt köp och överföringar till olika spelkonton. Vidare har såväl spelkontot hos ATG som bankkontot i SEB öppnats under den i målet aktuella perioden, den 8 respektive 14 augusti 2020. 

Inte ställt bortom rimligt tvivel

Domstolen anser att det som mannen har berättat inte är sådant att det kan lämnas utan avseende. Hans uppgifter har inte heller motbevisats av åklagaren. Det är därmed inte ställt bortom rimligt tvivel att 40-åringen har vidtagit någon åtgärd som kan föranleda straffansvar för penningtvättsbrott. Han ska därför frikännas från åtalet i dess helhet. 

Domen får överklagas senast den 1 juli 2022. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
penningtvättsbrott

Dela sidan:
Skriv ut: