Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mamma utan vårdnad får bostadsbidrag som barnfamilj

Nyheter
Publicerad: 2021-11-12 13:11
Foto: TT

En kvinna som inte har vårdnaden om sin dotter, som bor hos henne växelvis, har rätt till bostadsbidrag som barnfamilj.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en färsk dom.

Kvinnan har en dotter som bor hos henne varannan vecka, även om hon inte är vårdnadshavare för henne. Hon ansökte trots detta om bostadsbidrag som barnfamilj, men nekades detta av Försäkringskassan. Enligt myndigheten krävs nämligen att den som har ett barn växelvis boende hos sig är vårdnadshavare för att kunna få bidrag på den grunden.

Inte heller ansåg myndigheten att kvinnan kunde få bostadsbidrag på grunden att hon har ett barn som bor tidvis hos henne. Detta då dottern bor halva tiden hos sin mamma, varför hon inte kan räknas som tidvis boende där.

Domstolen ändrade myndighetens beslut

Efter att ha överklagat myndighetens beslut till förvaltningsrätten fick kvinnan dock rätt. Förvaltningsrätten konstaterade att lagstiftningen ”inte är anpassad för en situation som den aktuella när föräldrar, som inte har gemensam vårdnad, har kommit överens om barnets boende utifrån barnets bästa och omfattningen av boendet ses som ett växelvist boende”. Enligt förvaltningsrätten kan det inte krävas att kvinnan ska anpassa sin dotters boende för att ha rätt till bostadsbidrag – när ingen annan avslagsgrund åberopats för tidvis boende.

Försäkringskassan nöjde sig dock inte med domstolens utslag och överklagade domen till kammarrätten, som gjorde en delvis annan bedömning än förvaltningsrätten. Enligt kammarrätten hade kvinnan, på grund av umgänge, ”tidvis ett barn boende i sitt hem”. Enligt kammarrätten saknas stöd i lagtext och förarbeten för att ett barn skulle kunna bo ”för mycket” hos en umgängesförälder för att kunna anses som tidvis boende där.

Kvinnan får rätt även i HFD

Slutligen landade målet hos Högsta förvaltningsdomstolen – som också går på kvinnans linje och tillerkänner henne bostadsbidrag som familj. HFD konstaterar, bland annat, att avsikten med införandet av bestämmelserna om bostadsbidrag var att ”bidragsnivåerna skulle bli rimligare i relation till omfattningarna av barnets boende”.

HFD konstaterar vidare, med hänvisning till förarbetena, att regleringen om bostadsbidrag till barnfamiljer bygger på tanken att förälderns kostnader ökar när omfattningen av barnets boende ökar. Enligt domstolen går det därför inte att dra slutsatsen att de tidsmässiga krav som anges skulle vara något annat än minimikrav på minsta omfattning.

Mot denna bakgrund slår rätten fast att om ett barn bor så pass mycket hos en förälder att det skulle vara tillräckligt för att klassas som växelvis boende, hindrar det inte att föräldern samtidigt kan uppfylla kraven för tidvis boende barn.

Kvinnan har alltså rätt till bostadsbidrag som barnfamilj.


Dela sidan:
Skriv ut: