Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mamma nekas bistånd för vuxen dotters bostadskostnader

Nyheter
Publicerad: 2020-09-15 13:56
Genrebild Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

En mamma nekas bistånd för den del av boendekostnaden som avser hennes vuxna dotter.
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att dottern har ansvar för sin egen försörjning och att hon därför kan ansöka om bistånd för egen del om hon inte har förmåga att bidra med egna medel.

En kommunal vård- och omsorgsnämnd beslutade i februari 2019 att delvis avslå en kvinnas ansökan om ekonomiskt bistånd för nästkommande månad.
Hemma hos kvinnan bodde nämligen en 21-årig dotter med egna inkomster i form av studiemedel och studiebidrag och som mamman inte längre har någon underhållsskyldighet för.

Nämnden hade därför beaktat dotterns del av hyra och hushållskostnader vid sin normberäkning.

Förvaltningsrätten gav mamman rätt

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som beslutade att ändra nämndens avgörande på så sätt att man fastslog att kvinnan visst hade rätt till ekonomiskt bistånd för hela sin boendekostnad, utan medräkning av den vuxna dottern.

Kvinnan har förklarat att dottern har studerat i alltför liten omfattning för att beviljas studiemedel och att hon därför saknar inkomster – något som förvaltningsrätten inte fann skäl att ifrågasätta.

När det gäller hushållskostnaderna var det ändå rimligt att förvänta sig att dottern skulle svara för sin egen försörjning. Om hon saknar egna medel till försörjning eller livsföring har hon nämligen möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ingenting hade dock framkommit som tydde på att kvinnans dotter tidigare skulle ha bidragit till familjens löpande boendekostnader. På denna front hade det därför inte tillkommit någon sådan förändring i dotterns ekonomiska situation som är en förutsättning för att hon ska kunna söka bistånd för sin del av boendekostnaderna. I och med att dottern saknar inkomster och inte kan begära bistånd i denna del skulle hennes del i boendekostnaden inte beaktas när kvinnans rätt till bistånd bedömdes, slog förvaltningsrätten fast.

HFD beslutade att prövningstillstånd

Kammarrätten i Jönköping anslöt sig senare helt till underinstansens bedömning och avslog nämndens överklagande utan några tillägg.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutade senare, efter ytterligare överklagande från nämnden, att meddela prövningstillstånd i målet i syfte att behandla frågan ”under vilka omständigheter ett i föräldrahemmet kvarboende vuxet barns del av boendekostnaden ska beaktas när förälderns rätt till bistånd till boendekostnaden ska bedömas”.

Nu har HFD beslutat att upphäva underinstansernas domar och fastställa Vård- och omsorgsnämndens ursprungliga beslut.

Vuxna människor har eget ansvar för sin försörjning

HFD konstaterar i domen att vuxna människor har ett eget ansvar för sin försörjning och att ekonomiskt bistånd, mot bakgrund av detta, ska utgå först om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Vid prövningen av en persons rätt till ekonomiskt bistånd måste utgångspunkten därför vara att ”ett hemmavarande vuxet barn ska stå för sin del av hushållets gemensamma kostnader”. Om barnet inte har förmåga att bidra med egna medel kan han eller hon ansöka om bistånd för egen del.

När mamman ansökte om ekonomiskt bistånd för mars 2019 hade hennes underhållsskyldighet gentemot den äldsta dottern upphört och dottern ansvarade därför för sin egen försörjning.
Vid bedömningen av vad som är skäliga boendekostnader för mamman är utgångspunkten att dottern ska stå för sin del av boendekostnaden och det har i målet inte framkommit något som gör att det finns anledning att medge undantag
från denna princip.

Enligt HFD har Vård- och omsorgsnämnden således haft fog för sitt beslut att vid prövningen av mammans rätt till bistånd beakta dotterns del av boendekostnaden.
Kammarrättens och förvaltningsrättens domar ska därför upphävas och nämndens beslut ska fastställas.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.