Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Maken till BioGaia-chef tvingas betala sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-07-08 08:00
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Finanansinspektionen beslutar att en aktiehandlare som är närstående till en person i ledande ställning i BioGaia ska betala en sanktionsavgift om 62 000 kronor efter sen anmälan av handel i bolaget.

Mannen har anmält till Finansinspektionen den 17 december 2019 att han är närstående till en person i ledande ställning i BioGaia och att han den 15 november 2019 förvärvat 1 000 aktier à 381,50 kronor i bolaget. 

Finansinspektionen tog upp frågan, den 17 augusti 2020, om aktiehandlaren har åsidosatt sin skyldighet enligt marknadsmissbruksförordningen och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom. 

Make till chef på BioGaia

Mannen har i ett yttrande anfört i huvudsak att den försenade inrapporteringen beror på olyckliga omständigheter och en händelse i familjen. Hans fru började som chef i bolaget i februari 2019. Vid samma tidpunkt bytte han själv jobb. Den 5 mars 2019 fick han ett e-postmeddelande med information om vad som gäller vid rapportering av affärer i bolaget. Eftersom familjen inte hade några innehav i bolaget vid denna tidpunkt, och han själv hade en mycket stressig situation på sitt nya jobb, blev e- postmeddelandet liggande oläst.

Den 15 november 2017 lade han en order på familjens gemensamma depå. Han nämnde köpet för sin fru eftersom han trodde att det var hon som skulle rapportera in det. Hans fru å sin sida uppfattade inte detta utan trodde att ansvaret låg på honom. Under den aktuella perioden upplevde de båda en extremt hög press från sina arbetsgivare. Även familjesituationen var pressad. 

Inget uppsåt

Den 13 december 2019 diskuterade han och hans fru inrapporteringen och började då inse att den inte hade gått rätt till. Den 16 december 2019 hade de kontakt med bolagets jurister för att få hjälp med att hantera den uppkomna situationen. Den 17 december 2019 lyckades han registrera ett konto hos Finansinspektionen och genomförde anmälan. 

Enligt mannen har det inte funnits något uppsåt att rapportera transaktionen för sent. Inrapporteringen har dessutom skett på eget initiativ. Han anser att omständigheterna kring hans familjesituation ska betraktas som en ursäktande omständighet från och med det datumet. En händelse har haft en stor påverkan på hela hans familj och förhindrat den kommunikation mellan honom och hans fru som varit nödvändig för att utreda misstaget avseende inrapporteringen. 

FI:s bedömning

Finansinspektionsn konstaterar i sitt beslut att mannen är närstående till som är en person i ledande ställning i BioGaia. Det innebär att är skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Förvärv av aktier är en sådan transaktion med finansiella instrument som omfattas av anmälningsplikten. Mannen har därför varit skyldig att anmäla sitt förvärv utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktion genomfördes. 

FI uppger i beslutet att av det underlag som mannen har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 15 november 2019. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 november 2019. Mannens anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 17 december 2019. Den har således varit mer än tre veckor sen. FI kommer fram till att det därför föreligger grund att ingripa mot mannen . 

”Finansinspektionen anser att omständigheterna inte är sådana att överträdelsen kan anses ursäktlig. Omständigheterna kring familjesituation medför ingen annan bedömning. Inte heller det som har anfört i övrigt medför att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det i övrigt föreligger sådana särskilda skäl som innebär att Finansinspektionen kan avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär ska ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift”, skriver FI. 

Ersättningen vid transaktionen

Ersättningen vid transaktionen har uppgått till 381 500 kronor. Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 381 500 kronor är mer än två men mindre än fyra kalenderveckor sen kan sanktionsavgiften för en fysisk person, enligt schablonmodellen, beräknas till 62 000 kronor. 

Vidare skriver Fi att det mannen har anfört i sitt yttrande inte utgör omständigheter som kan beaktas som förmildrande. Vidare uppger FI att det inte heller har  i övrigt framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek. 

Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 62 000 kronor. 


Dela sidan:
Skriv ut: