Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lurade till sig den avlidna pappans pension – döms för grovt bedrägeri

Nyheter
Publicerad: 2023-05-26 09:03
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En 64-årig man har ansökt och mottagit sin pappas pension – trots att pappan avlidit. Mannen döms till ett års fängelse i hovrätten och ska betala tillbaka 750 000 kronor.

Det var år 2002 och 2004 som en man har ansökt om pension för sin pappa som avled i april 2001. Ansökan avslogs först eftersom pappan inte bott i Sverige tillräckligt lång tid. Pension beviljades från december 2004 och utbetalningar skedde därefter.

Först i februari 2020 inkom ett anonymt tips till Pensionsmyndigheten om att mannen fått ut pension för sin döde far i 15 år. Faderns deklarationer godkändes löpande elektroniskt; den senaste den 16 april 2020. Totalt utbetalades 1,4 miljoner kronor varav 757 000 kr från och med maj 2012 till och med februari 2020.

Mannen döms nu även av hovrätten för att ha använt pengarna och tillskansat sig över 750 000 kronor från Pensionsmyndigheten. 

Skadestånd till Pensionsmyndigheten

Sonen har årligen ingivit deklarationer i faderns namn för vidmakthållande av tron att fadern varit i livet. Det är fråga om något som pågått sedan ansökan i december 2004 till och med februari 2020 vilket föranlett 93 utbetalningar under den med hänsyn till preskriptionsreglerna för åtalet relevanta tiden; maj 2012 – februari 2020. 

”Med hänsyn till det systematiska upplägget, präglat av planering och förslagenhet och med låg risk för upptäckt då den pensionsberättigade avlidit i annat land, som understötts av ingivande av deklarationer vilka stärkt uppfattningen om att fader varit i livet, att den icke preskriberade brottsligheten pågått under närmare åtta år och sammantaget avsett betydande belopp, ska det inträffade bedömas som ett enda brott, sålunda som grovt bedrägeri”, skrev tingsrätten i sin dom.

I tingsrätten bestämdes påföljden till fängelse och straffets längd till ett och ett halvt år. Han ska betala även skadestånd till Pensionsmyndigheten med 757 003 kronor jämte ränta på beloppet från den 19 februari 2020 till dess betalning sker.

Hovrätten ändrar endast tingsrättens dom genom att sänka påföljden till ett års fängelse och befria mannen från skyldigheten att återbetala kostnaden i tingsrätten för den offentliga försvararen.

Fanns en genomtänkt brottsplan

Hovrätten konstaterar – i likhet med tingsrätten – att det redan från början funnits en genomtänkt brottsplan. Det kan dessutom tilläggas att mannens ansökan har varit en förutsättning för samtliga utbetalningar som skett under den period som åtalet avser. 

Hovrätten pekar även på mannens passivitet – att han inte anmält att hans pappa avlidit – ska bedömas som ett brott. Hovrätten anser liksom tingsrätten att brottet ska rubriceras som grovt bedrägeri.

”Även om brottets straffvärde är högre än vad som följer av enbart utbetalningarnas beloppsmässiga värde, anser hovrätten att straffvärdet är lägre än det fängelsestraff som tingsrätten har bestämt. Hovrätten bedömer att straffvärdet uppgår till fängelse i ett år”, skriver Hovrätten.

Enligt Hovrätten ska hänsyn tas till att mannen döms till ett längre fängelsestraff och därför ska han befrias från den skyldighet som tingsrätten har ålagt honom att återbetala försvararkostnaderna i tingsrätten.


Dela sidan:
Skriv ut: