Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lundin möter återigen motgång i Svea hovrätt

Nyheter
Publicerad: 2021-04-30 08:34
Lundin Oil höll under 2001 presskonferens om förhållandena i Sudan. Lundin Oils Vd: Ian Lundin, under dagenbs presskonferens. Foto: Peter Lydén/SCANPIX

Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy möter motgång i Svea hovrätt som går på underinstansens linje och stoppar därmed inte förundersökningen om folkrättsbrott.
– Vår bestämda uppfattning är att förundersökningen omedelbart ska läggas ner, säger Per E Samuelsson som företräder Lundin Energys tidigare vd Alexandre Schneiter.

Förundersökningen om folkrättsbrott ska fortsätta. Det slår även Svea hovrätt nu fast i ett beslut. Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy tvingas därmed sitta lugna i båten och vänta ut förhandlingarna i Stockholms tingsrätt.

Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy har inför domstol pekat på att det har gått tio år sedan förundersökningen om medhjälp till folkrättsbrott inleddes och att deras rätt till en rättslig prövning inom skälig tid har kränkts. 

Svea hovrätt konstaterar, liksom Stockholms tingsrätt gjorde i december 2020, att det inte finns anledning att ta ställning till om någon kränkning har ägt rum av Europakonventionens 23 kapitel om att ”var och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag”. 

Kränkningen utförts av någon i offentlig ställning

Det finns inte heller någon anledning, enligt domstolen, att ta ställning till om tillgängliga rättsmedel i den nuvarande situationen tillgodoser de krav som ställs på konventionsstaterna i artikel 13 i Europakonventionen som säger att var och en, vars angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig ställning. 

Svea hovrätt ställer sig bakom tingsrättens resonemang om att det bland annat inte finns någon rättslig möjlighet i svensk rätt att avbryta en kränkning medan kränkningen fortfarande pågår. Kränkningen måste avslutas innan man tar ställning till om den som är kränkt ska kompenseras med påföljdslindring eller skadestånd. 

Kommer överklagas

Advokat Per E Samuelsson, som företräder Alexandre Schneiter, var redan i samband med tingsrättens beslut kritisk och kallade det för ett ”ganska extremt ställningstagande som tingsrätten har tagit”. Bland annat pekade han på att det avgörande från Högsta domstolen som tingsrätten fäst stor vikt vid är över 17 år gammalt och att det under denna tid har skett en stor utveckling på området.

Vidare har försvararna hänvisat till att möjligheten att begära skadestånd inte är omedelbart tillgänglig och kan aldrig kompensera framtida kränkningar.

Per E Samuelsson uppger för Dagens Juridik att han har fått instruktioner att överklaga från sin klient.

– Vår bestämda uppfattning är att förundersökningen omedelbart ska läggas ner, säger Per E Samuelsson.

Samarbetat med åklagaren

Advokat Biörn Riese och Tomas Nilsson som företräder Lundin Energy konstaterade i överklagandeskriften till Svea hovrätt att Lundin Energy har samarbetat med åklagaren ”för att så effektivt som möjligt i en objektiv utredning få de beskyllningar som avser förhållanden för snart 20 år sedan utredda och vederlagda”. De menar att trots att bolaget har tillhandahållit åklagaren de material som han efterfrågat under dessa år pågår fortfarande förundersökningen som har skadat och fortsätter skada bolaget. 

”Om åklagaren skulle väcka åtal kan en efterföljande rättegång komma att pågå uppemot 10 år till innan lagakraftvunnen dom föreligger. Även efter ett eventuellt åtal är det alltså utsiktslöst att få ett mål avgjort inom konventionsenlig tid”.

– Lundin Energy kommer att överklaga hovrättens beslut. Det är viktigt att få saken prövad efter alla dessa år, säger Biörn Riese till Dagens Juridik.

Ett överklagande på Svea hovrätts beslut ska lämnas in senast 25 maj 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: