Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lösa hundar bet kvinna – nu mildrar hovrätten straffet för ägarna

Nyheter
Publicerad: 2023-03-15 12:46
Foto: Anders Wiklund / TT

Två hundägare döms för vållande till kroppsskada sedan deras hundar orsakat en handledsfraktur på en annan hundägare.
Enligt både tingsrätt och hovrätt har hundägarna varit oaktsamma när de låtit sina hundar springa lösa i ett område med andra människor och vilt.
Hovrätten mildrar sätter dock ned antalet dagsböter mot bakgrund av den långa tid som förflutit mellan brott och dom.

Målsäganden var ute och rastade sin hund, en dvärgschnauzer, när de två åtalade kvinnorna kom till samma område med sina hundar, två dobbermans som vägde runt 40 kilo styck.

Kvinnorna hade inledningsvis hundarna kopplade men släppte sedan loss dem på ett kalhygge varpå de sprang iväg mot målsäganden, som befann sig ungefär 50 meter därifrån. Enligt målsäganden kom hundarna ”skällande mot henne i full karriär” och hoppade sedan upp mot henne ”med sina käftar nära hennes ansikte”.

Hundarna bet henne i armen och hon föll under något tillfälle ned till marken, vilket orsakade radiusfraktur på höger handled.

Agerade oaktsamt

Tingsrätten konstaterade att målsägandens historia skilde sig något från de uppgifter som lämnats av de tilltalade, men slog fast att det var deras hundar som orsakat målsäganden skada på det sätt som gjorts gällande i gärningsbeskrivningen. Frågan var därför om de agerat oaktsamt.

I den delen konstaterade tingsrätten att det inte rådde något generellt koppeltvång i det aktuella området. Samtidigt inträffade händelsen under den period på året när hundar inte ska springa lösa där det finns vilt – och hundägare ska hålla sina hundar under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador. De åtalade kvinnorna hade dessutom lång erfarenhet av hundar och en av dem hade en andra hund med sig i koppel då hon visste att hunden var intresserad av vilt. Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten det klarlagt att de insåg att det kunde finnas vilt i området.

Då inget framkommit som tydde på att det inträffat någon ovanligt eller överraskande som kunde förklara att hundarna sprang iväg ansågs kvinnorna inte haft den tillsyn som krävs – och därmed varit oaktsamma.

Bedömningen blir därför att de två kvinnorna inte haft den tillsyn över sina hundar som föreskrivs i hundlagen. De dömdes därför för vållande till kroppsskada till 50 dagsböter vardera.

Får strafflindring

Domen överklagades till hovrätten, som delar underinstansens bedömning och dömer de åtalade för vållande till kroppsskada.

Hovrätten beaktar dock att det gått nästan tre år sedan brottstillfället och sätter ned antalet dagsböter från 50 till 30.


Dela sidan:
Skriv ut: