Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

LKAB nekas ännu en gång att bygga ut Kirunagruvan

Nyheter
Publicerad: 2022-06-17 08:19
Delar av LKAB:s gruva i Kiruna. Foto: Fredrik Sandberg / TT

LKAB hade inte samrått med Kirunaborna på det sätt som lagen föreskriver. Det ansåg tingsrätten och avvisade ansökan om nytt tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu fastställt beslutet, men en ledamot var skiljaktig.

LKAB har ansökt om ett nytt miljötillstånd för sin gruva i Kiruna, bland annat för att kunna öka den årliga produktionen av järnmalm.

Tingsrätten avvisade ansökan eftersom LKAB inte hade genomfört ett godtagbart samråd med boende och andra berörda i Kiruna. Domstolens främsta invändning var att LKAB inte hade gjort tillräckligt för att de som kan bli särskilt berörda av gruvverksamheten skulle få möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Dialogen med boende

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gör samma bedömning som tingsrätten och betonar att samrådsskyldigheten enligt miljöbalken inte bara handlar om att lämna information, utan också om att få till stånd en dialog med boende och andra som kan bli berörda av gruvans verksamhet.

– Om denna dialog sker först när ansökan har getts in till domstolen finns det en risk att verksamhetsutövaren redan har låst sig vid en viss lösning, säger Ylva Osvald, hovrättslagman. Hon tillägger att domstolens avvisningsbeslut inte påverkar LKAB:s möjlighet att fortsätta verksamheten med stöd av det gamla tillståndet.

Skiljaktig ledamot

Den skiljaktige ledamoten bedömde att samrådsförfarandet genomförts på ett godtagbart sätt.

— Det är oerhört frustrerande att en oenig domstol till sist valde att avslå vår överklagan. Vi kan inte ha en miljöprövning som innebär att prövningens fokus ligger på formalia och processdetaljer, i stället för miljö- och samhällsnytta. Det måste bli tydligare vad som krävs för att göra rätt. Den här gången gäller det ett samråd, där det uppenbarligen råder delade meningar om vad lagen kräver. Men vi måste så klart acceptera domstolens beslut, förutsatt att vi inte väljer att överklaga till högsta instans, säger Niklas Johansson, direktör Kommunikation och klimat, LKAB.


Dela sidan:
Skriv ut: