Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Latour emitterar fyra obligationslån om totalt 2,2 miljarder kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-06-08 07:32
Gustaf Douglas, ägare av investmentbolaget Latour. Familjen Douglas med familj äger 77,8 procent av aktierna och 80,2 procent av rösterna i bolaget. Foto: Jessica Gow / TT

Investment AB Latour har under måndagen emitterat fyra obligationslån om sammanlagt 2 200 miljoner kronor inom ramen för det befintliga MTN-programmet.

Investment AB Latour meddelar under måndagen att bolaget har emitterat fyra obligationslån om sammanlagt 2 200 miljoner kronor inom ramen för det befintliga MTN-programmet, varav 750 miljoner kronor med en löptid på sex år, 850 miljoner kronor med en löptid på tre år och 600 miljoner kronor med en löptid på två år.

Samtidigt har Latour återköpt kortfristiga obligationer med förfall per september 2021 till ett sammanlagt belopp om 1 184 miljoner kronor.

Fyra obligationslån

Det första obligationslånet uppgår till 600 miljoner kronor med en löptid på två år med förfall den 16 juni 2023 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,22 procent.

Det andra obligationslånet uppgår till 850 miljoner kronor med en löptid på tre år med förfall den 17 juni 2024 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,30 procent.

Det tredje obligationslånet uppgår till 400 miljoner kronor med en löptid på sex år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,57 procent.

Det fjärde obligationslånet uppgår till 350 miljoner kronor med en löptid på sex år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig fast ränta på cirka 1,06 procent.

Swap-avtal

Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionerna.

Omedelbart efter emissionerna ingick Latour swap-kontrakt som innebär att skulden för de två sexåriga obligationerna blir omvandlade till EUR, totalt 74,7 miljoner euro. Räntesatsen för Latour omvandlas samtidigt på 6 årsobligationerna till en fast euro-baserad ränta på cirka 0,37 procent.


Dela sidan:
Skriv ut: