Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utmattad lärare får rätt om sjukpenning i HFD

Nyheter
Publicerad: 2022-11-17 09:44
Foto: TT

Det krävs inte att ett läkarintyg bygger på annat än läkares iakttagelser och uppgifter som lämnats av patienten för att den sjuke ska ha rätt till sjukpenning.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett färskt avgörande.

Kvinnan arbetade heltid som lärare och ansökte i september 2017 om sjukpenning på grund av utmattningssyndrom. Hon beviljades sjukpenning till och med den sista mars året därpå – och det är hennes ansökan om sjukpenning för perioden 1 april-21 maj samma år som nu varit uppe för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Vid tillfället hade hon varit sjukskriven i mer än 180 dagar och hennes arbetsförmåga skulle därför prövas mot förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Inte objektivt styrkt

Försäkringskassan nekade kvinnan sjukpenning under den nu aktuella perioden och konstaterade att rätten till sjukpenning inte kunde bedömas bara utifrån skattningsskalor och hennes egna uppgifter. Enligt myndigheten behövde bedömningen ha stöd i ”vad som kunde anses vara objektivt styrkt utifrån de medicinska underlagen”. Något sådant underlag fanns dock inte, enligt Försäkringskassan.

Efter att kvinnan nekats sjukpenning, och hon inte återgått till heltidsarbete, sänktes också hennes sjukpenninggrundande inkomst.

Olika uppfattningar i underinstanserna

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten – som kom att ge henne rätt med motiveringen att hon skattat högt på självskattningstest för utmattningssyndrom, vilket också förstärktes av läkarens uppgifter. Dessutom hade hon inte kunnat genomföra några vardagssysslor under den aktuella perioden – vilket talade starkt emot att hon skulle kunnat ha ett vanligt jobb. Sammantaget ansågs bevisningen tillräcklig för att hon skulle anses ha haft sådan nedsatt arbetsförmåga i förhållande till ett vanligt förekommande arbete och sålunda hade rätt till hel sjukpenning.

Efter ett överklagande från Försäkringskassan gjorde kammarrätten en helomvändning och fastställde myndighetens beslut. Kammarrätten pekade på den höga graden av uppgifter från kvinnan i det medicinska underlaget och ansåg att det ”saknades verifierade undersökningsfynd eller observationer som tydligt beskrev hennes aktivitetsbegränsningar”.

Får rätt i högsta instans

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort målet till kvinnans fördel.

I ett färskt avgörande konstaterar HFD att även läkarintyg där bedömningen i huvudsak grundans på den försäkrades uppgifter kan räcka för att arbetsförmågan ska anses nedsatt i den utsträckning som krävs.

Kvinnan anses i detta fall gjort sannolikt att hennes arbetsförmåga varit helt nedsatt under perioden – och hon får nu alltså rätt.


Dela sidan:
Skriv ut: