Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Lambertz blandar bort korten kring domaretiken – hans moraliska jämförelse haltar betänkligt”

Debatt
Publicerad: 2015-05-26 09:56

DEBATT – av Anders Alenskär, rådman och enhetschef Umeå tingsrätt, ledamot av domareförbundets styrelse

 

Domstolarna har en viktig samhällsbärande funktion och det är därför mycket angeläget att domarna och domstolarna har hög trovärdighet och att allmänheten hyser stort förtroende för domstolarna.

Även den enskilde domarens förhållningssätt till olika etiska frågeställningar har en central roll ur förtroendesynpunkt. Grundsatsen gott omdöme och uppträdande är starkt knutet till den enskilde domaren som person. Detta gäller även för justitierådet Göran Lambertz.

Domarnas gemensamma värdegrund går ytterst ut på att en domare ska uppträda på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten upprätthålls och förstärks. Domaren ska sträva efter att bemöta sina medmänniskor med respekt och värdighet.

En central uppgift för oss domare är att verka för och vaka över att de grundläggande fri- och rättigheterna upprätthålls. Även respekten för rättsordningen är central, vilket inbegriper pågående och avslutade domstolsprövningar.

Innan en domare väljer att använda sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, till exempel genom att delta i den offentliga debatten i olika forum, måste detta övervägas noga. En central utgångspunkt är då vikten av förtroendet för domstolarna och respekten för den enskilde medborgaren.

Domarnas gemensamma värdegrund innefattar en mycket restriktiv hållning kring vad en domare får yttra offentligt i skuld- och bevisfrågor i rättsfall som är under prövning eller som redan har prövats av de rättsliga instanserna. Göran Lambertz idogt upprepade uttalanden kring Sture Bergwalls skuld står i direkt strid med denna centrala värdegrund.

Göran Lambertz har uttryckt att han anser sig vara moraliskt förpliktad att försvara ett antal personer som han menar blivit felaktigt beskyllda för brott, manipulationer och fusk under polisutredningarna och de efterföljande Quickrättegångarna. Detta även om det sker till priset av att en frikänd person misstänkliggörs. Det är här Göran Lambertz hamnar så fruktansvärt fel.

Det är uppenbart att Göran Lambertz inte anfört ett enda bärande skäl för sitt agerande som kan ursäkta alla dessa oetiska uttalanden i Quickärendet. Hans egen jämförelse med att vi domare skulle ha ett moraliskt ansvar att säga ifrån för det fall landet besätts av en ockupationsmakt är i det närmaste löjeväckande. I vart fall kan man säga att hans jämförelse haltar betänkligt.

Uppenbarligen är det Göran Lambertz som brister i förmågan till genomtänkta etiska överväganden. Så snälla Göran Lambertz – ta ditt moraliska ansvar, sluta skuldbelägga frikända medborgare och be om ursäkt för ditt agerande.

Foto: Björn Wanhatalo

 

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: