Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Lägre skattetillägg för medvetet skattefusk än för rena misstag – det är, milt uttryckt, orimligt”

Debatt
Publicerad: 2018-03-07 09:59

DEBATT – av Sven-Åke Bergkvist, delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå och ordförande Rättvis skatteprocess samt Carl Göransson, jur.kand. och VD Rättvis skatteprocess

I övermorgon löper remisstiden ut för betänkandet om en förändrad beräkningsgrund för skattetillägg. Syftet med utredningen är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimit och rättvist.

På grund av detaljer i förslaget hotas dock legitimiteten för det som annars skulle ha blivit en kraftigt förbättrad ordning. Särskilt hårt drabbas företagare om förslaget blir verklighet.

I dag utgår skattetillägg på i huvudsak 40 procent av den undanhållna skatten i det fall en oriktig uppgift lämnats vid deklaration. En oriktig uppgift kan vara något så oskyldigt som att en uppgift deklarerats i fel ruta till det grövre att väsentlig information som krävs för beskattningen har undanhållits.

Skattetilläggen täcker således hela vägen från människor som slarvat till skattebrottslingar.

Det system som nu gäller är erkänt krångligt och ställer till det för såväl skattebetalare som för det offentliga. Skattetillägget beräknas utifrån den skatt som undanhållits genom den felaktiga uppgiften – och den kan vara svår att beräkna.

Givet utmaningen att räkna ut ett korrekt skattetillägg är det omöjligt för den som står utan ombud att själv kontrollräkna den siffra som Skatteverket kommer fram till. Det påverkar systemets legitimitet i negativ riktning.

Utredningen om skattetilläggets beräkning föreslår mot bakgrund av detta en förändrad beräkningsmodell. Från att ha beräknats på den undanhållna skattens storlek kommer nu beräkningen istället utgå från det undanhålla beloppet.

Detta medför att handläggaren eller den skattskyldige inte behöver räkna ut någon fiktiv skatt för att kunna sätta ett skattetillägg. Det räcker att ha beloppet klart för sig och genom ändringen blir det mycket enklare att förstå systemet, vilket såklart är mycket positivt.

I och med förändringen av beräkningen ändras också nivån på skattetilläggen från 40 procent av skatten till 15 procent av beloppet som undanhållits. Detta då det undanhållna beloppet av naturliga skäl ofta är större än den undanhållna skatten.

Men allt är inte positivt med de föreslagna reglerna. En del som riskerar sänka systemets legitimitet och upplevda rättvisa är reglerna om förhöjda skattetillägg.

Enligt förslaget ska skattetilläggen höjas med 10 procentenheter från 15 till 25 procent vid två typer av fall:

  • om beloppet som undanhållits överstiger 20 prisbasbelopp
  • om man vid upprepade tillfällen lämnat oriktiga uppgifter.

På normal svenska betyder detta att den person eller det företag som tjänar för mycket i praktiken alltid kommer få ett skattetillägg på 25 procent om den av misstag deklarerar fel.

För ett aktiebolag innebär det att skattetilläggen genom ett trollslag tredubblas – även för beteenden som inte kan anses särskilt klandervärda.

Det samma gäller om man vid flera deklarationstillfällen missförstått hur en inkomst ska deklareras.

Vanligtvis uppmärksammas inte en felaktigt deklarerad inkomst redan efter en deklaration – det tar längre tid än så för Skatteverket att reagera. Det är självklart orimligt att den som i förvisning om att den gjort rätt vid två enskilda tillfällen ska få högre skattetillägg än den som deklarerat fel en gång.

Samtidigt som man höjer skattetilläggen kraftigt för den som tjänat för mycket eller missförstått hur skatten ska deklareras låter man de verkligt klandervärda beteendena komma undan. I utredningen avfärdas exempelvis idén om att skattebrottslingar som bevisligen haft uppsåt att undanhålla skatt från det offentliga ska få betala mer.

Den som medvetet bryter mot lagen ska alltså få ett lägre skattetillägg än den som utan ont uppsåt deklarerat fel flera gånger och vid felets uppmärksammande hjälpt till att rätta felaktigheten. Det är – för att uttrycka sig milt – helt orimligt.

Förslaget om förhöjda nivåer av skattetillägg är just nu ett hot mot de nya reglernas upplevda legitimitet och rättvisa. Vi hoppas därför att den delen av förslaget placeras där det hör hemma – i soptunnan.

 

 

Skribenterna arbetar för organisationen Rättvis skatteprocess som är en oberoende insamlingsstiftelse som kostnadsfritt hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter. Verksamheten finansieras av donationer från privatpersoner och företag.

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: