Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lägre hyresintäkter för Fabege – tagit 5 miljoner i reserveringar

Nyheter
Publicerad: 2021-04-26 08:42
Stefan Dahlbo, vd för Fabege.

Minskade hyresintäkter, minskat driftöverskott och 5 miljoner kronor tas i reserveringar. det framgår av Fabeges rapport som presenteras på måndagsmorgonen.

Fabege presenterar kvartalsrapport för första kvartalet 2021. Av rapporten framgår det att hyresintäkterna minskade och uppgick till 707 miljoner kronor jämfört med 711 miljoner kronor samma period i fjol. 

Driftsöverskottet minskade och uppgick till 506 miljoner kronor jämfört med 520 miljoner kronor samma period i fjol. Detta förklaras med en relativt kall och snörik vinter. Överskottsgraden blev 72 procent jämfört med 73 procent samma period i fjol.

”Vi har, med anledning av pandemin, tagit 5 Mkr i reserveringar och rabatter. Detta tillsammans med fastigheter som tomställts för projekt är huvudförklaringen till att hyresintäkterna i identiskt bestånd minskar med 1 procent”, skriver vd Stefan Dahlbo i rapporten. 

Periodens resultat

Periodens resultat före skatt uppgick till 1 094 miljoner kronor, att jämföra med 1 979 miljoner kronor samma period i fjol. Periodens resultat efter skatt uppgick till 863 miljoner kronor, att jämföra med 1 574 miljoner kronor i fjol, motsvarande 2,64 kronor per aktie jämfört med 4,78 kronor per aktie i fjol.

Vidare skriver Stefan Dahlbo att uthyrningsmarknaden var relativt avvaktande i början på året, men har blivit mer och mer aktiv under kvartalet, framför allt i takt med att vaccineringen startat. Antalet visningar för potentiella hyresgäster ökade avsevärt under mars, uppger Stefan Dahlbo. 

Flera säger upp hyresavtal

”Vi hade i januari en stor uthyrning till Convendum på Kungsgatan i centrala Stockholm, vilket bidrog till en positiv nettouthyrning på 37 Mkr under kvartalet. Vi såg samtidigt i slutet på mars att en del företag, som omförhandlingar har inletts med, väljer att säga upp avtalet för fortsatt förhandling. De omförhandlingar som gjordes under kvartalet landade på en ökning av hyrorna med 12 procent. De nyuthyrningar som gjorts har varit på hyror som väl är i nivå med det vi såg innan pandemin”, skriver han vidare.

Ökningen av fastighetskostnader avsåg främst vinterkostnader såsom värme och snöröjning. 

Räntenettot uppgick till -118 miljoner kronor jämfört med -111 miljoner kronor året innan. Ökningen berodde främst på en större lånevolym. 

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 514 miljoner kronor jämfört med 1 829 samma period i fjol. Den orealiserade värdeförändringen i förvaltningsbeståndet om 402 miljoner kronor, jämfört med 1 687 miljoner kronor i fjol, var främst hänförlig till förbättrade kassaflöden och lägre avkastningskrav. 

Eget kapital

Eget kapital vid periodens slut uppgick till 40 882 miljoner kronor jämfört med 41 542 miljoner kronor samma period i fjol och soliditeten till 51 procent jämfört med 52.  

”Vår vakansgrad i förvaltningsbeståndet ökade under 2020. Vi har förstärkt uthyrningsteamet och har hög aktivitet för att minska vakanserna. Samtidigt tar arbetet med större uthyrningar fortfarande längre tid än vi under många år varit vana vid. Dock fortsätter de flesta av de påbörjade diskussionerna i positiv anda”, skriver Stefan Dahlobo och fortsätter: 

”Transaktionsmarknaden har fortsatt att vara stark under början av 2021. Det har dock varit relativt få transaktioner på kontor i våra områden, men de som görs, är på väldigt bra nivåer”. 


Dela sidan:
Skriv ut: