Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lagrådet har synpunkter på användning av tidiga förhör

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 12:50
Inrikesminisyter Mikael Damberg (S) Foto: Henrik Montgomery / TT

Utökade möjligheter att åberopa förhör som hållits tidigt i en brottsutredning förskjuter balansen mellan åklagare och misstänkt.
Det anser Lagrådet som vill att regeringen justerar sina lagförslag så att ”tillräcklig hänsyn” tas till den misstänktes rättigheter.

Det var i början av april som regeringen lade fram en lagrådsremiss innehållandes förslag om att tidiga förhör i en brottsutredning skulle få användas som bevis i större utsträckning. Som skäl till förslagen angav regeringen att det skulle leda till mer tillförlit­lig bevis­ning och bättre förut­sätt­ningar för materi­ellt riktiga domar.

Nu har Lagrådet granskat regeringens förslag och kommit med synpunkter inför det fortsatta lagstiftningsarbetet.

”Förskjuter balansen”

Lagrådet konstaterar i sitt yttrande att regeringens förslag i viss utsträckning innebär att ”balansen mellan åklagaren och den misstänkte förskjuts”. Detta då bevisupptagningen kan ske ”i ett skede då det kan vara svårare för den misstänkte att ta till vara sin rätt”.

Mot bakgrund av detta anser Lagrådet det ”särskilt angeläget” att lagstiftaren ser till att domstolen, som ska bedöma om bevis från förundersökningen ska få tas upp, ”tar tillräcklig hänsyn till den misstänktes rättigheter”. Lagrådet vill därför se en justering i den bestämmelse som reglerar detta.


Dela sidan:
Skriv ut: