Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lagändring ger fler möjligheter att ta brottsvinster från kriminella

Nyheter
Publicerad: 2022-01-13 09:26
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) håller en pressträff i Rosenbad. Foto: Claudio Bresciani / TT

Under onsdagen tog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot betänkandet Ny förverkandelagstiftning med flera förslag som syftar till att skapa mer effektiva möjligheter att ta brottsvinster från kriminella.

Lagstiftningen om förverkande, det vill säga det regelverk som styr hur brottsvinster och hjälpmedel som använts vid brott kan tas från kriminella är i sina huvuddrag drygt femtio år gammal. Inga genomgripande ändringar av regelverket skett sedan det infördes, framgår det av ett pressmeddelande från Regeringen.

Föråldrat regelverk

Justitierådet Petter Asp har haft i uppdrag att göra en översyn av det föråldrade regelverket. Syftet har bland annat varit att modernisera, förenkla och effektivisera regelverket.

– Att det finns effektiva verktyg som ger möjlighet att ta brottsvinster från kriminella är av central betydelse för den brottsbekämpande verksamheten och för att minska incitamenten att begå brott. Det kräver i sin tur att lagstiftningen är tydlig, modern och effektiv. Brott ska inte löna sig, sade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson under pressträffen.

Utredningens förslag

Utredningen lämnar bland annat förslag om ett nytt kapitel i brottsbalken och en ny förfarandelag införs. Avsikten är att regelverket ska bli tydligare, enklare och effektivare för att göra det möjligt att ta brottsvinster och brottsverktyg i större utsträckning än vad som i dag är möjligt.

Utredningen lämnar även förslag om att en ny förverkandeform införs som innebär att det ska bli möjligt att ta brottsvinster från kriminella alldeles oavsett om det kan visas att någon har begått ett konkret brott.

Vidare lämnar utredningen förslag om att möjligheterna att säkra brottsvinster förbättras genom att ett nytt generellt tvångsmedel, penningbeslag, införs. Tvångsmedlet gör det möjligt att säkra pengar, från till exempel ett internetbedrägeri som finns på gärningsmannens bankkonto. Förslaget syftar till att säkerställa att en brottsvinst inte ska försvinna, utan i stället säkras för att sedan kunna förverkas.

Träder i kraft

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Förslagen är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.


Dela sidan:
Skriv ut: