Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kylig miljonstämning mot Gekås och Coop avgjord genom förlikning

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 09:09

Det svenska bolaget Frozzypack har stämt fyra bolag för patentintrång och yrkat vitesförbud. Bland bolagen fanns Gekås Ullared och Coop Butiker & Stormarknader. Nu har parterna förlikats.

Det svenska lunchboxföretaget Frozzypack har med hjälp av advokaterna Henrik Bengtsson och Kristian Fredriksson på Advokatfirman Delphi, stämt fyra bolag, Kesko, Quattro Vidcom, Gekås Ullared och Coop Butiker & Stormarknader för patentintrång. Nu har parterna förlikats.

Patentintrånget rör en lunchbox där grundaren av Frozzypack är ägare till patentet för uppfinningen. Uppfinningen består av ”Method, device and system for preserving of nutritional value at food materials in a course”. Det är en lunchbox med en kylfunktion integrerad i locket. Frozzypack har ingått ett licensavtal med den kvinnliga grundaren och har rätt att beivra intrång i patentet.

Noterande en liknande lunchbox

När Frozzypack noterade att det finns en liknande lunchbox, Freeze N Go, på marknaden som gjorde intrång i detta patent, skickades en stämningsansökan ut till bolagen som köpt in dessa produkter, lagerhållit, marknadsfört och sålt dessa. Detta skrev Dagens Juridik om i juni 2020.

Nu har parterna ingått en förlikning.

Förlikningen innebär att bolagen åtar sig att inte marknadsföra eller sälja Freeze N Go eller extra lock till produkten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien och I Tyskland. Ett undantag finns för Quattro som har rätt att sälja sitt innevarande restlager på annan geografisk marknad än de nyss nämnda och har rätt att för detta ändamål utbjuda och exportera Freeze N Go från Sverige. 

Ersättning

Enligt förlikningen ska Quattro, senast tio dagar efter dagen domen som meddelades den 18 februari, för sin egen respektive för Gekås, Coops och Keskos räkning, betala 250 000 kronor till Frozzypack.

I stämningsansökningarna hade Frozzypack yrkat ersättning med ett belopp som, preliminärt, uppgick till tre miljoner kronor vardera jämte ränta, vilket betyder 12 miljoner kronor totalt.

Frozzypack uppgav att vid beräkningen av ersättningen har man beaktat faktorer såsom; patenthavarens uteblivna vinst, intrångsgörarens vinst, skada på uppfinningens anseende, ideell skada, och patenthavarens intresse av att intrång inte begås.

Bolagen hade väckt talan mot kvinnan

Coop, Gekås och Quattro har å sin sida väckt talan mot upphovsrättskvinnan om ogiltigförklaring av den svenska delen av patentet.

De menade att patentet saknade såväl nyhet som uppfinningshöjd. Vidare menade de att uppfinningen inte är så tydligt beskriven att den med ledning av beskrivningen kan utövas av en fackman. Dessutom ska uppfinningen ha ändrats så att det omfattar något som inte framgick av ansökan på inlämningsdagen

Den kvinnliga upphovsrättskvinnan har bestritt käromålet.

Enligt förlikningsavtalet ska parterna bära sina egna rättegångskostnader.

Fakta om Frozzypack och lunchboxen

Frozzypack startades 2010 och har två anställda och har omsatt mellan 1,1 och 6,5 miljoner kronor. Av stämningsansökan framgår det att omsättningen minskade drastiskt efter att Coop introducerade lntrångsboxen och Intrångslocket på marknaden. 

Frozzypack har ett fyrtiotal fysiska återförsäljare i Sverige och ett tiotal e-handlare återförsäljer Frozzypack-boxen. 

Frozzypack-boxen, avbildad nedan, har kylfunktionen integrerad i locket genom att locket innehåller ett särskilt kylmedium. Frozzypack-boxen håller maten kall och fräsch under minst sju timmar i rumstemperatur. 

Frozzypack-boxen har vunnit ett flertal priser, nämligen Home & Deco trophy 2012, Fornnex Formidable 2011, Årets sak 2011 och utmärkelsen Annbiente Solutions 2013.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
förlikning-freeze

Dela sidan:
Skriv ut: