Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinnor sänker lönekrav i dubbelt så hög grad som män

Nyheter
Publicerad: 2020-11-12 08:31

Jurekbarometern visar att kvinnor, i åldrarna under 30 och över 55, har påverkats mest av pandemin. De har sänkt sina lönekrav i högre grad än sina manliga kollegor, detta redan efter ett par månader av krisläge.

Jurek, rekryteringsföretaget för akademiker, presenterar resultat från Jurekbarometern som uppmärksammar orättvisor på arbetsmarknaden.

Coronapandemin har påverkat akademikers löneanspråk på olika sätt. Rapporten som baserats på över 6000 arbetsintervjuer visar att unga kvinnliga akademiker är de som betalat högst pris på arbetsmarknaden sedan coronakrisen slog till.

Löneanspråken

Unga kvinnor sänker sina löneanspråk i dubbelt så hög grad som sina jämnåriga manliga kollegor. Samtidigt ökar gapet i förväntad lön ytterligare mellan könen i åldern 55+ efter pandemins framfart. Vid 60 år har förväntansgapet ökat till nära 10 000 kronor i skillnad per månad.

Jurekbarometern visar att kvinnor under 30 år sänkte sitt löneanspråk med 4 procent under våren samtidigt som männen i åldern 55–60 år ökade sina löneanspråk med 9,4 procent från Q1 till Q2. Detta kan jämföras med 0,7 procent för kvinnor i samma ålder.

– Vid en första utvärdering kan vi konstatera att kvinnor i utsatta åldrar, det vill säga under 30 och över 55, har påverkats mest av pandemin. De har sänkt sina lönekrav i högre grad än sina manliga kollegor, detta redan efter ett par månader av krisläge. Om trenden fortsätter på samma sätt skulle det kasta oss flera år tillbaka i frågan om jämlika löner, säger Jureks VD och grundare, Shervin Razani, kommenterar iakttagelsen:

Löneklyftan

Marie Svärd, Head of Operations, kommenterar den ökade löneklyftan mellan män och kvinnor:

– Dels har vi tidigare bevisat att män ofta har en övertro på vilken lön som är motiverad i förhållande till erfarenhet och utbildning. Men när vi är uppe i högre åldrar spelar ytterligare viktiga faktorer in – senioritet och specialisering. Män sitter på chefspositioner i betydligt större utsträckning än kvinnor. Mitt antagande är därför att män söker sig till mer specialiserade tjänster som därmed även erbjuder en högre lön.

Männen söker sig till offentlig sektor

Jurekbarometern uppmärksammar också ett område som inte har drabbats lika hårt av den pågående pandemin. Inom offentlig sektor har antalet ansökningar gått ner med 23 procent till skillnad från 50 – 60 procent inom den privata sektorn. 

När den siffran fördelades på kön upptäcktes något intressant. Kvinnor har nämligen backat 27 procent i antalet ansökningar till den offentliga sektorn sedan pandemins framfart, medan män har ökat med 4 procent under årets andra kvartal. Pandemin har alltså gjort att män sökt sig till den offentliga sektorn mer än någonsin förr.

– Offentlig sektor har alltid varit kvinnodominerande. Kvinnor arbetar i betydligt större omfattning inom den offentliga sektorn till skillnad från män som i huvudsak arbetar inom den privata sektorn. I och med att det inte funnits lika många jobb att söka inom den privata sektorn under den här perioden kan man dra slutsatsen att fler män söker sig till offentlig sektor där jobb fortsatt utannonserats, säger Eva Meyer är specialistområdesansvarig på Jurek Public.


Dela sidan:
Skriv ut: