Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna sålde snus till minderårig – dömdes men frias av hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2022-09-05 11:45
Foto: Isabell Höjman / TT

En kvinnlig expedit på en tobaksaffär dömdes i början av året för att ha sålt snus till en minderårig flicka.
Hovrätten river nu upp domen och pekar på att snuset som såldes var tobaksfritt snus och omfattades därmed inte av tobakslagens bestämmelser.

Det var den 20 oktober 2020 som fyra flickor gick tillsammans i riktning mot en tobaksaffär. Samtalsämnet rörde vem av dessa som såg äldst ut. Bakom dem går en civilklädd polis som hör samtalet och bestämmer sig för att följa efter.

Han misstänker att de ska köpa varor som de egentligen inte har åldern inne för, antingen tobak eller alkohol.

Han hamnar ett par meter bakom de två flickorna som ställt sig i kön i tobaksaffären.

Den kvinnliga expediten som står bakom disken plockar fram en snusdosa från ett snusfack på väggen bakom kassan.

Misstänkt beteende

Polismannen uppger i förhör att kvinnans beteende upplevdes som misstänksamt då hon stannade upp någon sekund innan hon tog med sig snusdosan och lämnade över den till den ena flickan.

Köpet genomförs utan att flickan, som är 16 år, visar upp sin legitimation.

Den civilklädda polismannen följer efter flickorna ut från butiken och konfronterar dem om ålder. Han plockar samtidigt fram sin polislegitimation och legitimerar sig.

Flickorna får visa för den civilklädda polismannen vad de köpt varpå han ringer ledningscentralen som lägger upp en händelserapport över ärendet.

Föräldrarna kontaktas och flickorna får gå hem.

Därefter går den civilklädda polisen in i tobaksaffären igen och konfronterar kvinnan i kassan som uppger att hon tyckte att flickorna såg ut att vara 18 år.

Döms mot sitt nekande

Kvinnan döms, mot sitt nekande, i tingsrätten till 30 dagsböter om 130 kronor. Tingsrätten uppger att det genom vittnesförhören från både polismannen och den 16-åriga flickan står klart att kvinnan sålt snus till flickan som var minderårig.

Tingsrätten ansåg att kvinnan i vart fall agerat av oaktsamhet då hon inte kontrollerade flickans legitimation trots att 16-åringen vid tillfället måste ha sett mycket ung ut.

”Något som tingsrätten konstaterat efter vittnesförhöret med henne ett drygt år senare. Åtalet är därmed styrkt. Brottet kan inte bedömas som ringa”, framgår det av domen.

Överklagar – snuset var tobaksfritt

Den kvinnliga expediten har dock överklagat domen och skriver att:

”Jag anser att jag blivit fel dömd då tobaksfria snuset undgår tobakslagen”, skriver hon.

Hon skriver att hon blivit dömd för olovlig tobakshantering trots att lagen säger att tobaksfritt snus undgår tobakslagen.

”I paragraferna jag ha blivit dömd för så framgår inte det något om tobaksfritt snus”, skriver hon till Svea hovrätt.

Hon hänvisar till att regeringen först sex månader efter att hon sålt snusdosan Lyft lagt upp ett lagförslag den 29 mars 2021. I lagförslaget framgår det bland annat att det i dag inte finns en lagstadgad åldersgräns och ingen annan särskild reglering för tobaksfria nikotinprodukter.

Detta trädde i kraft först den 1 juli i år 2022.

Hovrättens dom

I veckan ändrade hovrätten tingsrättens dom på så sätt att hovrätten frikänner kvinnan från åtalet för olovlig tobakshantering och befriar henne från skyldigheten att betala avgift till Brottsofferfonden. 

Frågan som hovrätten initialt fick ta ställning till var om den typ av snus som är aktuell i målet, så kallat ”vitt snus” eller ”tobaksfritt snus”, omfattas av tobakslagens bestämmelser. 

Hovrätten konstaterar att den dosa tobaksfritt snus som kvinnan påstås ha sålt inte utgör snus i tobakslagens mening. Åtalet ogillas. 


Dela sidan:
Skriv ut: