Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna ljög om misshandel – döms för falsk tillvitelse

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 14:14
Foto Susanne Lindholm/TT

En kvinna döms till villkorlig dom och 140 dagsböter för att – vid två tillfällen – sanningslöst ha pekat ut en man som misshandlare av henne.
Tingsrätten avfärdar helt kvinnans påstående om att hon inte förstått att utpekandena skett under polisförhör.

Kvinnan åtalades för två fall av falsk tillvitelse och påstods, vid två tillfällen under förra året, sanningslöst i polisförhör ha påstått att hon misshandlats av en man. Vid båda tillfällena ledde detta till att mannen kom att anhållas.

Den åtalade kvinnan har, när det gäller det första tillfället, i förhör uppgett att hon inte tagit något initiativ till polisanmälningarna. Hon tog sig själv till det lokala sjukhuset när två poliser kom fram till henne för att prata. Hon förstod då inte att det som pågick var ett polisförhör. Två dagar senare medverkade hon dock vid ett förhör på polisstationen, där hon enligt tingsrätten måste ha förstått att det rört sig om ett ”riktigt” polisförhör.

”Intryck av iscensättning”

Tingsrätten konstaterar att den utpekade mannen hade alibi för den påstådda gärningen och att kvinnans utpekande av honom som gärningsman redan i det första förhöret därmed är sanningslöst. ”Mot bakgrund av (kvinnans) allt vagare uppgifter under utredningens gång, och sannolikheten i att en helt annan person – som tydligen varit väldigt lik (målsäganden) – ska ha överfallit henne mitt på blanka dagen, kan man dessutom fråga sig om den påstådda misshandeln över huvud taget ägt rum”, skriver tingsrätten.

Att kvinnan, som arbetar som lärare, dessutom ställt in en engelskalektion ”av hälsoskäl” redan innan misshandeln ska ha ägt rum ger enligt tingsrätten ”intryck av att hon planerat att iscensätta det hela”. Hon döms därför för falsk tillvitelse enligt den första åtalspunkten.

Får 140 dagsböter

Tingsrätten anser det också ”praktiskt uteslutet” att mannen skulle ha begått den andra misshandeln. Enligt domstolen framstår kvinnans berättelse inte som rimlig. Detta, i kombination med de invändningar som kan riktas mot hennes uppgifter i sig, gör att hon döms för ytterligare ett fall av falsk tillvitelse.

Vad gäller påföljden konstaterar tingsrätten att mannen varit frihetsberövad i en dag med anledning av den första anmälan, samt i några timmar efter den andra anmälan. Mot bakgrund av dessa omständigheter motsvarar det samlade straffvärdet, enligt tingsrätten, åtta månaders fängelse. Eftersom det inte finns några skäl för fängelse vare sig med hänsyn till brottets art eller straffvärde ska dock påföljden, med hänsyn till att kvinnan tidigare är ostraffad och lever under ordnade förhållanden, bestämmas till en villkorlig dom i förening med ett ”tämligen högt antal dagsböter” – som bestämdes till 140.

Hon döms också att betala 25 000 kronor i skadestånd till den utpekade mannen.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Falsktillvitelse

Dela sidan:
Skriv ut: