Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

KRÖNIKA: ”Kvinnorna i Ukraina är dubbelt utsatta”

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 11:51

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater.

”Ukrainska kvinnor vittnar om våldtäkter. Fler och fler fall av ryska soldaters våldtäkter avslöjas i Ukraina. Hela natten våldtog dom henne, skar henne med kniv, hotade att skjuta henne med en pistol de satte i hennes mun, säger mamman till en 14-årig flicka till människorättsorganisationen Human Rights watch.” (Ekot 220413)

”…en händelse i staden Butja utanför Kiev där 25 flickor och kvinnor mellan 14 och 24 år systematiskt våldtogs i en källare under ockupationen av staden. Nio av dom är gravida nu. Ryska soldater sa att de skulle våldta dem till den grad att de inte vill ha sexuell kontakt med någon man, för att hindra dem från att få ukrainska barn, säger Lyudmyla Denisova.” (SvD 220413) Lyudmyla är Ukrainas människorättskommissionär.

I princip dagligen möts vi av rapporter om våldtagna kvinnor och barn i krigets Ukraina. Varje gång skär det i hjärtat att läsa om de barbariska övergreppen som soldaterna begår när dom kommer till en ny by eller stad. Vad händer men män i krig? Inte kan väl alla ryska soldater som våldtar ha en så sned kvinnosyn och hysa ett så stort förakt mot det motstående könet?

Sexuella övergrepp ökar i krig och andra typer av väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter blev ett massfenomen under andra världskriget. Det finns uppgifter om att mellan 110 000 och 900 000 kvinnor våldtogs under det kriget. Senast åren 1992–1995, under kriget i Bosnien-Hercegovina, utsattes kvinnor för den här typen av sexuellt våld, våldtäkter som krigsvapen. Ingen vet hur många kvinnor och barn som kommer att få sina liv slagna i spillror genom sexuellt våld i det pågående kriget i Ukraina. Även om det kommer statistik kan vi vara helt säkra på att det alltid finns ett mycket stort mörkertal.

Det finns enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) flera teorier om varför våldtäkter och andra sexuella övergrepp sker i krig. Motiven bakom våldtäkterna och övergreppet kan kopplas till en såväl individuell som strukturell nivå.

Våldtäkter som begås i krig kan alltså vara uttryck för hur dom enskilda soldaterna påverkas av kriget. Soldaterna agerar på egen hand utan uttryckliga instruktioner från sina befäl, utifrån egna värderingar och psykiska hälsa.

Men våldtäkterna kan också utgöra en strategi för att skapa oro och kaos. Det är ett uråldrigt sätt att utöva makt, samt ett vanligt och framgångsrikt sätt att utpressa och skapa oro bland den civila befolkningen. När kvinnor bryts ned försvagas hela samhällen och befolkningen som utsätts för krig får svårare att överleva. Soldaterna genomför då dessa ohyggliga övergrepp på order från sina befäl.

FN:s olika krigstribunaler har i avgöranden jämställt våldtäkter med tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten. I stadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Haag framgår att våldtäkt och sexuellt våld kan utgöra krigsförbrytelser under väpnade konflikter.

FN:s säkerhetsråd har vidare på senare tid antagit ett antal resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Fem av dessa har fokuserat på sexuellt våld i väpnade konflikter. Det kanske viktigaste genombrottet för att våldtäkt i krig ska betraktas som ett internationellt krigsbrott skedde enligt NCK år 2008. Då antogs resolution 1820 som fördömer våldtäkt och andra former av sexuellt våld i konflikter. Resolutionen slår fast att våldtäkt även kan utgöra ett brott mot mänskligheten och räknas som folkmord. År 2019 antogs dessutom resolution 2467 av säkerhetsrådet. Där skärps stridande parters ansvar för att förhindra sexuellt våld. Resolutionen gör det också möjligt att införa sanktioner mot länder som inte erbjuder skydd från sexuellt våld.

Det är alltså tydligt att våldtäkter och annat sexuellt våld är helt förbjudet i krig, oavsett om det utövas på individuell eller strukturell nivå. Tittar på man den internationella praxis som finns är det även min bedömning att det i alla avseende utgör krigsbrott. De länder som för krig har ett ansvar för att förhindra sexuellt våld.

Enligt forskning som Jämställdhetsmyndigheten hänvisar till tenderar dessutom övergrepp och våld i nära relationer att öka och slå hårt mot kvinnor till följd av krig och väpnad konflikt. Detta gäller speciellt i den kaossituation som krig skapar, med ökad laglöshet samt avsaknad av polis och fungerande samhällsinstitutioner.

Kvinnorna i Ukraina är alltså dubbelt utsatta i sitt hemland; dels genom att bli våldtagna av ryska soldater; dels genom att hemmet inte längre är lika tryggt på grund av att risken för sexuella övergrepp och våld ökar där.

Många kvinnor och barn flyr Ukraina och en del kommer till vårt ”fina” Sverige. När väl flyktingarna kommer hit riskerar dom att hamna i trafficking. Redan i april hade polisen öppnat sex förundersökningar där brottsoffren är flyktingar från Ukraina. En av de misstänkta brottsplatserna är färjeläget i Nynäshamn dit många flyktingar anländer. Där finns det personer på plats som visar intresse för framförallt kvinnor och barn.

Simon Häggström (polis specialiserad på prostitution och människohandel) följer konsekvenserna av kriget för de ukrainska kvinnorna som kommer till Sverige och som hamnar i prostitution här. I april gjordes en riktad insats mot sexköpare i centrala Stockholm. Av totalt 38 rapporterade sexköpare, valde 30 att utnyttja kvinnor från Ukraina. Inte en enda av de gripna männen visade något intresse, än mindre respekt, för kvinnornas situation. Enligt Simon Häggström visar insatsen tydligt att sexköparna i Sverige inte det minsta bryr sig om kvinnornas utsatthet. Att de har flytt krig spelar ingen roll. Det enda som betyder något är att männen får ha sex. En kvinna i prostitution som Simon Häggström träffat berättar hur hennes hus bombats till smulor och hur kriget tvingat henne från sitt hemland. I Sverige har hon hamnat i ett nytt helvete där män besöker henne på löpande band för att få tillträde till hennes kropp mot betalning.

När de ukrainska kvinnorna kommer till Sverige riskerar de alltså återigen att utsättas för sexuella övergrepp – denna gång av män i Sverige. Och inte nog med detta. Samtidigt cirkulerar bilder på lättklädda kvinnor med budskap som ”War is coming. Adopt a Ukrainian before it’s too late” på nätet och sökningar efter ukrainska kvinnor på porrsajter ökar enligt kriminologen Nina Rung.

Det finns bara en sak att säga: Må alla enskilda ryska soldater som begår våldtäkter och för evigt förstör kvinnors och barns liv straffas hårt, må alla generaler och andra ledare som gett order om dessa övergrepp få sona sina brott och må Putin ytterst få ta sitt ansvar för varenda enskild våldtäkt och sexuellt övergrepp som begås av ryska soldater i Ukraina. Må män som här i Sverige köper sexuella tjänster av utsatta ukrainska kvinnor bli påkomna, lagföras, dömda och få stå vid skampålen. Må samma sak hända de som genom grov kriminell verksamhet fångar upp och utnyttjar kvinnor och barn i trafficking. Skäms alla som på olika sätt för fram sexistiska budskap på nätet eller i andra sammanhang uttalar sig om ukrainska kvinnor på ett nedlåtande sätt.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: