Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kritiken mot domarna: Långa möten och provokationer

Nyheter
Publicerad: 2019-11-26 09:55
Foto: Jessica Gow / TT /

Kriminalvården riktar hård kritik mot två domare i Stockholms övervakningsnämnder.
För långa möten, rasism från ledamöter och olämpliga kommentarer är några av anklagelserna.
”Domarnas agerande riskerar leda till sänkt förtroende för rättssystemet”, menar Kriminalvården.
Trots kritiken fick domarna förnyat förtroende.

Domarnämnden bad Kriminalvårdsstyrelsen att ge sina synpunkter på de höga jurister som visat intresse för nytt förordnande som ordförande och vice ordförande för övervakningsnämnder i Stockholm.

Varje nämnd har en ordförande och en vice ordförande som är eller har varit domare. Dessutom finns tre lekmän i varje nämnd.

”Konfliktsituationer kan eskalera”

I två yttranden framför Kriminalvården starka invändningar mot två av kandidaterna.

Representanter från regionernas frivårdskontor har haft ”ingående intervjuer” med handläggare och chefer som arbetar mot nämnderna.

Enligt den samstämmiga bild som då träder fram agerar en av de aktuella domarna ”provocerande mot den enskilde klienten. Detta får till följd att konfliktsituationer kan eskalera.”

Vid nästan varje sammanträde händer det att en eller flera handläggare blir illa berörda” av juristens agerande, skriver Kriminalvården. Domaren kritiseras också för att hålla alltför utdragna sammanträden.

Domaren:”Svårt att ta till sig”

I ett svar på yttrandet skriver domaren bland annat:
”Jag har inte medvetet varit ifrågasättande (…) Att jag skulle underminera Kriminalvårdens och övervakningsnämndens verksamheter är svårt att ta till sig”.

En annan kandidat kritiseras för att ha låtit bli att markera när en av nämndens ledamöter ”uttryckte tydligt, öppet rasistiska åsikter” om en klient när denne lämnat rummet.

Personen kritiseras också för att ”skarpt ifrågasätta” handläggaren framför klienten till exempel ”med uttalanden om att handläggaren inte är tillräckligt inläst på ärendet eller att handläggaren inte föredrar ärendet på ”rätt sätt”. Domaren kritiseras också för att klienter uppfattat situationen som att hen ”gjort sig lustig” över dem.

”Riskerar leda till sänkt förtroende”

I ett fall där en klient dömd för sexualbrott uppgavs ha låg risk för återfall så ska domaren ha kommenterat att ”det vet väl alla att det är skyhög risk för sådana brott”.

Kriminalvården summerar sina yttranden med att domarnas agerande riskerar leda ”till sänkt förtroende för rättssystemet som helhet”.
Domaren skriver i sitt svar:

”Det är med stor bestörtning jag tagit del av synpunkterna (…) Det finns en ledamot i nämnden som ibland gör politiska uttalanden som inte har med ärendena att göra. Vid det aktuella sammanträdet framförde han en åsikt om att man borde besluta om utvisning i fler fall än vad som görs nu. Ingen i nämnden uppfattade att det var ett rasistiskt uttalande utan jag tystade bara ner honom. Jag fick sedan ett formellt brev från en inspektör då hon påpekade att en handläggare blivit kränkt av ledamotens uppträdande (…) Precis som nämnts i yttrandet kontaktade jag ledamoten”.

”Saknas skäl att inte förordna personerna”

Domaren menar att det är möjligt att ”de exempel på dåligt bemötande som lämnas har sin grund i att nämnden inte alltid beslutar på det sätt som Kriminalvården föreslår”.

Domarnämnden anser att det ”även med beaktande av det som framförts saknas skäl att inte förordna” de två juristerna för ytterligare en period. Två av nämndens nio ledamöter var skiljaktiga


Dela sidan:
Skriv ut: