Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kritik mot bup för rutinmässiga urinprov inför körkortstillstånd

Nyheter
Publicerad: 2022-11-17 11:34
JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Justitieombudsmannen riktar kritik mot bup inom en region som använt sig av regelmässiga urinprovkontroller i samband med utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd för personer med vissa diagnoser.

I anmälan riktades klagomål mot barn- och ungdomspsykiatrin för att en närstående till honom, som är diagnostiserad med add, uppmanats att genomgå ett övervakat urinprov innan ett läkarbesök där han skulle få ett intyg i syfte att kunna få ett körkortstillstånd. I brevet angavs att sådana prov alltid görs innan körkortsintyg utfärdas och vid kontakt med bup uppgav mottagningen att urinprov är en rutinmässig åtgärd.

Anmälaren hade dock informerats av Transportstyrelsen om att myndigheten inte ställer krav på rutinmässiga drogtester för körkortstillstånd och uppgav att det ska göras individuella bedömningar i frågan. Trots detta uppgav en läkare vid bup att det var rutin att en sådan skulle göras.

JO kritisk

I ett färskt beslut konstaterar JO att Transportstyrelsen visserligen kan uppmana personer som ansöker om körkortstillstånd att genomgå blodprovstagning eller liknande undersökning. I detta fall har det dock inte gjorts gällande att det kommit någon sådan uppmaning från Transportstyrelsen, utan den aktuella regionen har istället tillämpat en rutin innebärande regelmässigt krav på lämnande av urinprov i dessa fall.

Enligt JO har regionen ”inte redogjort för någon omständighet som skulle ha medfört att ett generellt krav på urinprov som förutsättning för utfärdandet av denna typ av intyg skulle anses vara berättigat”.

Sammanfattningsvis är JO kritisk till det generella förfarande som har tillämpats inom regionen på området.


Dela sidan:
Skriv ut: