Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Krisdrabbade Rizzo Group genomför nyemission

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 07:59

Det krisdrabbade Rizzo Group har genomfört en riktad nyemission till Archelio Capital om drygt 12 miljoner aktier till en teckningskurs om 1 krona.

Det krisdrabbade Rizzo Group meddelar under onsdagen att bolaget har genomfört en riktad nyemission till Archelio Capital.

Kvittning av en fordran

Samtliga 12 224 363 aktier av serie B tecknades av Archelio Capital AG till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Betalning skedde genom kvittning av fordran uppgåendes till 12 224 363 kronor. Därmed är lånet från Archelio Capital som lämnades den 22 juni 2021 återbetalt till fullo.

Genom nyemissionen av aktier av serie B har antalet utestående aktier ökat med 12 224 363 aktier, från 114 289 211 aktier till 126 513 574 aktier. Aktiekapitalet har ökat med 733 461,785 kronor från 6 857 352,703 kronor till 7 590 814,488 kronor.

Bolaget i rekonstruktion

Den 23 mars i år beviljades Rizzo Group företagsrekonstruktion. Bedömningen då var att rekonstruktionen kommer uppskattningsvis att pågå i 6–9 månader, men kan som längst pågå i 12 månader. Det är den andra företagsrekonstruktionen som bolaget genomgår.

Ackordet vid den första rekonstruktionen vann laga kraft den 9 oktober 2020, varvid rekonstruktionen avslutades.

Enligt bolaget är den nya företagsrekonstruktionen till stor del en effekt av stora försäljningstapp i samband med den pågående Coronapandemin i Sverige och Norge. Bolaget har sedan pandemin bröt ut i mars 2020 tappat cirka 350 miljoner kronor i försäljning på årsbasis.

Rizzo Groups ansökan om en förlängning av rekonstruktionen om tre månader gick igenom i Stockholms tingsrätt i slutet av september.

Därefter har Rizzo Group ingått ett låneavtal om 30 miljoner kronor med Zenith Management. Lånet förfaller till betalning två år efter utbetalningsdagen, dock senast den 31 oktober 2023, och löper med en årlig ränta om 15 procent. Bolaget har uppgett att man ska använda lånet för att finansiera den löpande verksamheten.               


Dela sidan:
Skriv ut: