Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Krävde 150 000 kronor för lång häktningstid – fick 29 000 kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-09-30 10:46
Foto: Claudio Bresciani / TT /

En man i 20-årsåldern krävde 152 000 kronor i ersättning av staten men får 29 000 kronor i ersättning för att ha suttit frihetsberövad för länge.
Samtidigt ska han betala JK:s rättegångskostnader om 5 000 kronor.

En man i 20-årsåldern anhölls och häktades, misstänkt för försök till mord och för hot mot tjänsteman i slutet av maj 2020. Åklagarmyndigheten fick också tillstånd att meddela restriktioner. Som särskilda häktningsskäl angavs kollusions- och recidivfara. 

Åtal väcktes i början av oktober samma år. Förutom de ovan angivna gärningarna innefattade åtalet också ansvar för misshandel och ringa narkotikabrott. Dessa gärningar var han dock inte häktad för.

Frihetsberövad i 151 dagar

I slutet av oktober 2020 försatte tingsrätten mannen på fri fot. Vid den tidpunkten hade han varit frihetsberövad i 151 dagar. 

I november 2020 dömde tingsrätten honom för hot mot tjänsteman, ringa narkotikabrott och misshandel. Åtalet avseende försök till mord, och andrahandsyrkandet avseende samma gärning om grov misshandel, ogillades. Påföljden bestämdes till fängelse i tre månader. 

Mannen har nu yrkat att staten ska förpliktigas att till honom betala cirka 152 000 kronor. 

Staten har i sin tur medgett ett belopp om 29 000 kronor. Som skäligt i sig har vitsordats ett belopp om 85 000 kronor om tingsrätten skulle anse att det är uppenbart att mannen inte hade anhållits och häktats enbart för hot mot tjänsteman. 

Skulle inte ha varit häktad för hot mot tjänsteman

Den 20-årige mannen uppger å sin sida att det är uppenbart att han inte skulle ha häktats enbart för hot mot tjänsteman och därför ska mer ersättning utgå. Han skulle i vart fall inte varit häktad mer än en vecka för enbart hot mot tjänsteman. Straffvärdet för hot mot tjänsteman ligger på en månad.

Av det yrkade beloppet avser 30 000 kronor ersättning för den första månaden av frihetsberövandet, 80 000 kronor de följande fyra månaderna, 40 000 kronor förhöjt belopp på grund av allvarlig brottsmisstanke och 1 755 kronor ombudskostnader i anledning av ansökan om ersättning inom ramen för statens frivilliga skadereglering. 

Staten, alltså Justitiekanslern, menar att det inte är uppenbart att mannen inte hade frihetsberövats enbart för hot mot tjänsteman och därför har han inte rätt till ersättning på den grunden.

JK, konstaterar dock att frihetsberövandet av mannen har varat uppenbart för länge och därför är han ersättningeberättigad för den del av tiden som är uppenbart för lång. Enligt JK handlar det om 31 dagar.

Straffvärde en månads fängelse

Om tingsrätten skulle finna att det är uppenbart att mannen inte skulle ha frihetsberövats för endast hot mot tjänsteman är han berättigad till en ersättning för 91 dagar.

Stockholms tingsrätt hänvisar till att hot mot tjänsteman är ett häktningsgrundande brott och att straffvärdet ligger på en månads fängelse. Tingsrätten pekar även på att mannen sedan tidigare är dömd för narkotikabrott samt för stöld och bedrägeri. Med anledning av bland annat detta kommer tingsrätten fram till att det inte på något sätt är uppenbart att mannen inte hade häktats, med hänvisning till recidivfara, enbart på grund av hot mot tjänsteman.

Tingsrätten skriver att ”Som tingsrätten har uppfattat det har staten utgått från ett straffvärde för hot mot tjänsteman om en månad och lagt till de nu nämnda tre månaderna. De 151 dagar som N.N varit frihetsberövad överstiger med 31 dagar denna sammanlagda tid om fyra månader”. 

Ingen vägledning

Tingsrätten konstaterar att det inte finns någon vägledning i lag och förarbeten om vad som ska anses utgöra uppenbart för lång tid.

När det gäller rättegångskostnader hänvisar tingsrätten till att mannen har fått framgång med endast cirka 20 procent av sin talan. Tingsrätten anser att mannen bör förpliktas att ersätta staten med drygt hälften av statens rättegångskostnader. Staten har begärt ersättning med 9 000 kronor. Beloppet har vitsordats av mannen som skäligt. Sammantaget ska mannen alltså ersätta staten för 5 000 kronor av dess rättegångskostnader. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
häktningstid

Dela sidan:
Skriv ut: