Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kraftig sättning på exportmarknaden – men optimismen står sig

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 07:45
Containrar i Göteborgs hamn. Foto: Adam Ihse / TT /

Exportchefsindex (EMI) fick en ordentlig sättning andra kvartalet och föll med 10,3 enheter till 60,6, från rekordhöga 70,9 första kvartalet.
Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, konstaterar dock att exportföretagen är fortsatt optimistiska.
– Trots ökade risker i världsekonomin tycks exportföretagen stå sig väl, säger hon.

Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fick en kraftig nedåtrekyl andra kvartalet efter att ha ökat de två senaste kvartalen. 

Ökade risker

EMI föll med 10,3 enheter till 60,6 andra kvartalet i år, från rekordhöga 70,9 första kvartalet. Utsikterna har dämpats rejält såväl i nuläget som på tre månaders sikt. EMI nuläge föll med 13,3 enheter till 64,6 andra kvartalet och EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, föll med 7,3 enheter till 56,6.

– Ökade risker i och med kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina till följd av ökad smittspridning av virusvarianten omikron drar ner humöret hos exportföretagen och särskilt i ett regionalt perspektiv, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

Index för förväntad exportefterfrågan

Index för förväntad exportefterfrågan från Central- och Östeuropa klappade igenom fullständigt och föll med hela 28,4 enheter till 31,2 andra kvartalet, från 59,6 första kvartalet. Även index för Västeuropa föll men mer måttligt och ligger kvar på en hög nivå. Index för förväntad exportefterfrågan från Asien föll med 9 enheter till 50,5 andra kvartalet, från 59,5 föregående kvartal.

Trots kraftiga fall andra kvartalet ligger de flesta delindex kvar över 50-strecket vilket signalerar att exportföretagen fortsatt är optimistiska. Ett delindex som sticker ut på nedsidan är index för lönsamhet i exportförsäljningen på tre månaders sikt som föll med 10,3 enheter till 49,1, vilket tangerar pessimism. 

– Om kriget i Ukraina snart får ett slut och Kina lyckas hantera smittspridningen utan större spridningseffekter till den globala ekonomin förblir exportutsikterna sannolikt ljusa, avslutar Lena Sellgren.


Dela sidan:
Skriv ut: