Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Körde lastbil utan svenskt körkort – frias för olovlig körning

Nyheter
Publicerad: 2022-07-27 08:09
Genrebild Foto Jonas Ekströmer / TT /

En man som kört lastbil i Sverige utan giltigt körkort frias från åtalet om olovlig körning.
Detta då både tings- och hovrätt anser att han saknat uppsåt till gärningen.

Mannen åtalades för att tidigare i år ha kört lastbil utan att ha rätt till detta då han saknade giltigt körkort.

Han hade stoppats av polisen och då visat upp sitt tanzaniska körkort samt sitt svenska ID-kort. Enligt egna uppgifter trodde han att han kunde använda sitt körkort överallt. Han kände inte till att han behövde ändra körkortet.

Saknade uppsåt till olovlig körning

Tingsrätten ansåg det klarlagt att mannen förstod att han endast fick köra bil om han hade ett giltigt körkort. Han hade dock invänt att han trodde att hans utländska körkort var giltigt och även hänvisat till att han studerat de svenska vägreglerna och funderat på att ta ett svenskt körkort för det fall han skulle stanna här permanent.

Enligt tingsrätten fick det anses utrett att han insett att det fanns en risk för att hans utländska körkort inte längre gällde i Sverige. Samtidigt ansåg domstolen att hans uppgift om att han studerat svenska trafikregler tydde på att han ”strävade efter att följa gällande trafikregler”. Dessutom hade han med sig såväl sitt tanzaniska körkort som svenska ID-kort vid tillfället.

Det kunde därför inte anses ställt utom rimligt tvivel att han varit likgiltig inför risken att han inte hade rätt att köra bil – och han frikändes.

Åklagaren överklagade den friande domen till hovrätten, som nu gör samma bedömning och fastställer underinstansens dom.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
olovligkörning

Dela sidan:
Skriv ut: