Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Köpte swimmingpool på företagskortet – döms

Nyheter
Publicerad: 2019-06-11 07:32
Foto: Christine Olsson / TT

Den 52-åriga ekonomichefen köpte swimmingpool och betalade veterinären med bolagets företagskort.
Trots över 100 olagliga transaktioner anser Hovrätten inte att trolöshetsbrottet är grovt och kvinnan slipper fängelse.

Enligt åtalet för trolöshet mot huvudman hade ekonomichefen missbrukat sin förtroendeställning i det eventbolag hon arbetade på genom att tillskansa sig sammanlagt 627 719 kronor för att täcka privata utgifter. Av utdragen från företagskortet framgår att hon gjort över 100 transaktioner från den 3 februari 2017 och drygt ett år framåt. Där ryms inköpet av en swimmingpool för över 60 000 kronor att placeras på hennes privata fastighet. Poolen såg hon som en bonus. I övrigt var det fråga om shopping, restaurangnotor, bensin med mera.

Försökte dölja utlägg

Hon redovisade som ekonomichef alla utlägg som de anställda hade men sina egna utlägg försökte hon dölja. Helsingborgs tingsrätt ansåg att den 52-åriga kvinnans berättelse om att bolaget gett sitt samtycke till de nu aktuella värdeöverföringarna ”är så verklighetsfrämmande att den kan lämnas helt utan avseende”.

Foto: Jonas Ekströmer / TT

Frågan var om brottet skulle anses vara av normalgraden eller grovt. Tingsrätten ansåg att kvinnan skulle dömas för grov trolöshet mot huvudman då det sammanlagda beloppet var betydande och förfarandet var systematiskt. Men kvinnan var tidigare ostraffad och även om brotten innefattar ett allvarligt missbruk av förtroendeställning var de inte av sådan art att påföljden måste bli fängelse. Hon fick därför villkorlig dom och dagsböter och skulle betala skadestånd med 621 802 kronor till sin arbetsgivare som hon avskedats från på grund av brotten.

”Tydlig återhållsamhet”

Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar att när det gäller frågan om brotten ska bedömas som grova med beaktande av att de utgjort ett led i en systematisk brottslighet med liknande tillvägagångssätt och därmed utgör brott av särskild farlig art har det i praxis, särskilt under senare år, framträtt en tydlig återhållsamhet från Högsta domstolen.

I sammanhanget pekar hovrätten på ett uttalandet från Högsta domstolen iom att enbart förhållandet att ett förfarande upprepats på likartat sätt inte bör medföra att brottsligheten bedöms vara systematisk utan att det som regel bör krävas någon form av brottsplan eller i allt fall att upprepningarna framstår som en påräknelig fortsättning på tidigare gärning eller gärningar. Högsta domstolen fortsätter att omständigheten att brotten har upprepats kan dock, även om brottsligheten inte är att anse som systematisk i gradindelningshänseende, sammantaget med andra omständigheter föranleda att brotten ska bedömas som grova.

Anses vara av normalgraden

Ekonomichefens brottslighet har, menar hovrätten, visserligen haft en systematisk karaktär. Utredningen ger dock inte stöd för slutsatsen att brottsligheten föregåtts av särskild planering eller att det varit fråga om en förslagenhet som bör påverka rubriceringen. Inte heller omständigheten att brotten riktat sig mot en och samma målsägande bör ges betydelse i sammanhanget. Vid en samlad bedömning av omständigheterna kommer hovrätten fram till att brottet ska anses vara av normalgraden.

Förlorade jobbet

I likhet med tingsrätten beaktar hovrätten att kvinnan förlorat sin anställning, men straffmätningsvärdet understiger inte de åtta månaders fängelse som tingsrätten angett. Det finns därför inte anledning att ändra vad tingsrätten har bestämt i fråga om påföljd. Också skadeståndet sätts till samma belopp som i tingsrätten.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:


Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se