Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kopplade elen förbi elmätaren i sonens hus – sonen frias

Nyheter
Publicerad: 2023-03-13 13:59
Foto: Johan Nilsson / TT

En man i 50-årsåldern frias från åtalet om olovlig energiavledning – trots att han kopplat förbi elmätaren i sin fastighet.
Det var den åtalade mannens pappa, som är elektriker, som skötte installationen och enligt domstolen saknas bevis för att mannen haft uppsåt till förbikopplingen.

Sonen, som är i 50-årsåldern, åtalades för olovlig energiavledning och påstods tillsammans och i samförstånd med annan ha avlett elektrisk kraft genom att koppla förbi elmätaren i hans fastighet.

Genom vittnesförhör och annan bevisning stod det, enligt tingsrätten, klart att elmätaren i den åtalade mannens hus var förbikopplad när ett vittne upptäckt detta i mars förra året. Frågan var därför huruvida mannen kunde dömas till ansvar för detta.

Pappan skötte installationen

I förhör vid tingsrätten uppgav han att det var hans pappa som installerade den olovliga elcentralen i september 2021 när de båda skulle dra el till garaget och golvvärme i husets badrum. Enligt mannen hade han bara hjälpt sin pappa att gräva ned en kabel utanför huset vid installationen och överlåtit det andra arbetet till pappan, som arbetat med el i 35 års tid.

Den åtalade mannen uppgav vidare att han hela tiden trott att installationen var korrekt utförd och anförde att pappan inte informerat honom om förbikopplingen. Han uppgav också att han inte upplevt att elräkningarna skiljt sig åt från tidigare och därför inte insett att något var fel. Pappan har också bett om ursäkt i efterhand för det inträffade.

Frikänns – uppsåt inte bevisat

Tingsrätten konstaterades att huvudregeln är att ingen annan än den betalningsskyldige för elleveranser till en fastighet kan ha haft intresse av en lägre registrerad förbrukning än den verkliga. I detta fall den åtalade mannen.

Mannens far, som enligt uppgift skött installationen, var dock inte hörd i målet – inte heller åtalad – och enligt tingsrätten kunde det inte uteslutas att denne ”tagit en genväg vid installationen eller haft ett intresse av att gynna sin son och hans familj genom förbikopplingen”. Dessutom saknades bevis för att den åtalade mannen informerats om förbikopplingen och tingsrätten ansåg att han inte måste ha insett att så var fallet då han är lekman på elområdet. Det var därför inte bevisat att den åtalade mannen, tillsammans och i samförstånd med annan, begått gärningen med uppsåt. Han frikändes därför – och energibolagets enskilda anspråk ogillades då bevisningen ansågs bristfällig.

Domen överklagades till hovrätten – som nu fastställer den frikännande domen.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
elanvändning

Dela sidan:
Skriv ut: